relacje inwestorskie

2023

2022

bieżące wyniki

Prezentacja wyników 1H 2023
04.10.2023
Prezentacja wyników 1Q 2023
04.10.2023
Prezentacja wyników rok 2022
04.10.2023
Factsheet Grupa ZUE
04.10.2023
Dane finansowe za lata 2012 - 2022
Dane finansowe
Roczne dane finansowe
Pobierz plik
Raporty roczne
Przejdź
Untitled Spreadsheet
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychody ze sprzedaży tys. PLN 328,247 402,796 637,976 509,586 311,086 408,487 763,757 934,899 849,649 781,383 831,921
Zysk brutto ze sprzedaży tys. PLN 8,516 23,751 35,433 45,994 13,851 15,691 -62,035 23,074 28,023 29,912 29,079
EBIT tys. PLN -2,152 8,254 15,784 27,841 743 1,521 -79,973 6,301 9,782 13,710 8,348
EBITDA tys. PLN 999 15,498 24,131 36,573 9,965 11,274 -69,213 19,312 22,919 26,370 21,852
Zysk brutto tys. PLN -2,436 9,433 13,989 20,845 2,328 1,504 -78,714 5,920 10,035 15,437 13,897
Zysk netto tys. PLN -2,304 7,642 10,622 15,349 1,480 839 -64,049 3,135 4,362 12,141 10,241
Aktywa trwałe tys. PLN 156,795 141,907 130,999 140,377 143,469 158,317 181,913 3,135 167,782 175,213 191,440
Aktywa obrotowe tys. PLN 185,768 248,262 271,177 267,827 200,863 316,965 414,705 341,697 331,944 373,415 434,374
Aktywa razem tys. PLN 342,563 390,169 402,176 408,204 344,332 475,282 596,618 523,331 503,270 552,172 625,814
Kapitał własny tys. PLN 170,391 192,435 202,963 215,611 209,623 210,366 146,242 149,291 153,596 165,670 172,708
Zobowiązania krótkoterminowe tys. PLN 129,940 151,924 176,044 164,898 110,191 241,079 415,896 322,541 299,071 330,811 399,750
Zobowiązania długoterminowe tys. PLN 42,232 45,810 23,169 27,695 24,518 23,837 34,480 51,499 50,603 55,325 53,356
Zobowiązania razem tys. PLN 172,172 197,734 199,213 192,593 134,709 264,916 450,376 374,040 349,674 386,502 453,106
Amortyzacja tys. PLN 3,151 7,244 8,347 8,732 9,222 9,753 10,760 13,011 13,137 12,660 13,504
Przepływy z działalności operacyjnej tys. PLN -19,464 12,030 72,441 119,294 33,820 16,069 -21,487 -52,549 11,520 111,809 -44,252
Przepływy z działalności inwestycyjnej tys. PLN 970 -8,872 -7,431 -12,148 -64,097 34,495 -17,668 -2,508 -7,632 -5,792 -11,306
Przepływy z działalności finansowej tys. PLN 9,000 -22,272 -43,536 -8,139 -11,355 4,765 2,384 3,634 -11,643 -19,650 9,195
Przepływy środków pieniężnych netto, razem tys. PLN -9,494 -19,114 21,474 99,007 -109,272 55,329 -36,771 -51,423 -7,755 86,367 -46,363
Środki pieniężne na koniec okresu tys. PLN 10,232 49,645 71,116 169,795 61,207 116,144 79,404 27,979 20,230 106,612 60,256
Kapitał obrotowy tys. PLN 55,828 96,338 95,133 102,929 90,672 75,886 -1,191 19,156 32,873 42,604 34,624
Zapasy tys. PLN 16,548 18,010 17,921 18,368 6,196 24,239 37,311 25,114 22,110 30,359 61,408
Wskaźnik bieżącej płynności 1.4 1.6 1.5 1.6 1.8 1.3 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1
Wskaźnik szybki płynności 1.3 1.5 1.4 1.5 1.8 1.2 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7
Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Marża EBIT % - 2.0% 2.5% 5.5% 0.2% 0.4% -10.5% 0.7% 1.2% 1.8% 1.0%
Marża EBITDA % 0.3% 3.8% 3.8% 7.2% 3.2% 2.8% -9.1% 2.1% 2.7% 3.4% 2.6%
Rentowność sprzedaży (ROS) % - 1.9% 1.7% 3.0% 0.5% 0.2% -8.4% 0.3% 0.5% 1.6% 1.2%
Rentowność aktywów (ROA) % - 2.0% 2.6% 3.8% 0.4% 0.2% -10.7% 0.6% 0.9% 2.2% 1.6%
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % - 4.0% 5.2% 7.1% 0.7% 0.4% -43.8% 2.1% 2.8% 7.3% 5.9%
Liczba akcji 22,000,000 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083
Zysk na akcję PLN -0.10 0.33 0.46 0.67 0.06 0.04 -2.78 0.14 0.19 0.53 0.44
Untitled Spreadsheet
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychody ze sprzedaży tys. PLN 518,140 410,547 644,131 542,122 343,017 465,316 832,725 996,215 901,358 851,450 921,420
Zysk brutto ze sprzedaży tys. PLN 22,207 22,695 34,173 47,896 16,663 19,092 -56,038 27,947 31,318 35,036 42,786
EBIT tys. PLN 2,849 6,977 13,991 22,568 154 1,641 -77,890 7,870 10,620 14,164 18,135
EBITDA tys. PLN 10,101 14,518 22,673 31,831 9,732 11,474 -66,983 21,040 23,926 27,057 31,900
Zysk brutto tys. PLN 3,603 7,473 14,102 22,454 1,291 895 -77,304 6,753 10,011 15,364 22,107
Zysk netto tys. PLN 2,405 5,607 10,659 17,470 406 233 -62,585 3,777 4,265 11,821 17,288
Aktywa trwałe tys. PLN 66,142 147,370 135,488 141,321 143,917 158,593 182,498 182,336 168,539 175,512 199,433
Aktywa obrotowe tys. PLN 287,493 251,537 275,206 282,224 219,456 343,659 447,064 372,301 353,094 398,655 475,261
Aktywa razem tys. PLN 468,251 398,907 410,694 423,545 363,373 502,252 629,562 554,637 524,973 577,507 674,694
Kapitał własny tys. PLN 187,826 191,055 201,450 216,344 209,282 209,419 146,748 150,441 154,649 166,403 180,768
Zobowiązania krótkoterminowe tys. PLN 218,168 157,147 182,200 177,998 128,268 267,361 446,412 350,878 318,048 353,704 434,556
Zobowiązania długoterminowe tys. PLN 62,257 50,705 27,044 29,203 25,823 25,472 36,402 53,318 52,276 57,034 59,370
Zobowiązania razem tys. PLN 280,425 207,852 209,244 207,201 154,091 292,833 482,814 404,196 370,324 411,104 493,926
Amortyzacja tys. PLN 7,252 7,541 8,682 9,263 9,578 9,833 10,907 13,170 13,306 13,306 13,765
Przepływy z działalności operacyjnej tys. PLN 12,828 9,707 68,600 111,812 38,014 18,863 -22,180 -53,530 16,314 109,826 -42,599
Przepływy z działalności inwestycyjnej tys. PLN 2,816 -6,696 -3,710 -6,370 -63,227 34,717 -17,467 -2,245 -6,051 -3,995 -11,496
Przepływy z działalności finansowej tys. PLN 5,712 -23,054 -43,210 -4,185 9,065 1,848 3,591 4,432 -17,160 -20,597 8,603
Przepływy środków pieniężnych netto, razem tys. PLN 21,356 -20,043 21,680 101,257 -110,306 55,428 -36,056 -51,343 -6,897 85,234 -45,492
Środki pieniężne na koniec okresu tys. PLN 69,761 49,729 71,405 172,334 62,717 117,748 81,723 30,378 23,487 108,736 63,251
Kapitał obrotowy tys. PLN 69,325 94,390 93,006 104,226 91,188 76,298 652 21,423 35,046 44,951 40,705
Zapasy tys. PLN 20,328 18,011 17,921 25,859 11,287 27,938 48,720 30,353 25,306 37,822 81,667
Wskaźnik bieżącej płynności 1.3 1.6 1.5 1.6 1.7 1.3 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1
Wskaźnik szybki płynności 1.2 1.5 1.4 1.4 1.6 1.2 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7
Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Marża EBIT % 0.5% 1.7% 2.2% 4.2% 0.0% 0.4% -9.4% 0.8% 1.2% 1.7% 2.0%
Marża EBITDA % 1.9% 3.5% 3.5% 5.9% 2.8% 2.5% -8.0% 2.1% 2.7% 3.2% 3.5%
Rentowność sprzedaży (ROS) % 0.5% 1.4% 1.7% 3.2% 0.1% 0.1% -7.5% 0.4% 0.5% 1.4% 1.9%
Rentowność aktywów (ROA) % 0.5% 1.4% 2.6% 4.1% 0.1% 0.0% -9.9% 0.7% 0.8% 2.0% 2.6%
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 1.3% 2.9% 5.3% 8.1% 0.2% 0.1% -42.6% 2.5% 2.8% 7.1% 9.6%
Liczba akcji 22,000,000 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083
Zysk na akcję PLN 0.11 0.24 0.46 0.76 0.02 0.01 -2.72 0.16 0.19 0.51 0.75
                         
                       
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Objaśnienia

Kapitał obrotowy = aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik bieżącej płynności =  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik szybki płynności = aktywa obrotowe - zapasy/zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania razem / aktywa razem
Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym = kapitał własny/aktywa razem
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego = zobowiązania krótkoterminowe/ aktywa razem
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe/aktywa razem
Marża EBIT = EBIT okresu/ przychody ze sprzedaży okresu
Marża EBITDA = EBITDA okresu/przychody ze sprzedaży okresu
Rentowność sprzedaży (ROS) = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu
Rentowność aktywów (ROA) = zysk netto okresu/aktywa razem
Rentowność kapitałów własnych (ROE) = zysk netto okresu/kapitał własny
Zysk na akcję = zysk netto okresu/liczba akcji

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Raporty giełdowe
Wszystkie

22/08/2023

Raport półroczny 1H/2023
17:17 Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 r.
Pobierz plik

22/08/2023

Raport bieżący 17/2023
14:34 Zawarcie umowy na realizację projektu infrastrukturalnego.
Pobierz plik

10/08/2023

Raport bieżący 16/2023
14:57 Sprzedaż udziałów w spółce zależnej.
Pobierz plik

08/08/2023

Raport bieżący 15/ 2023
17:15 Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku.
Pobierz plik

25/07/2023

Raport bieżący 14/ 2023
13:49 Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Pobierz plik

28/06/2023

Raport bieżący 13/ 2023
16:10 Informacja o zawarciu umowy kredytowej.
Pobierz plik

27/06/2023

Raport bieżący 12/2023
15:23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Pobierz plik

07/06/2023

Raport bieżący 11/2023
14:52 Informacja nt. wypłaty dywidendy za rok 2022.
Pobierz plik

07/06/2023

Raport bieżący 10/2023
14:44 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Pobierz plik

07/06/2023

Raport bieżący 9/2023
14:42 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A. w dniu 7 czerwca 2023 roku.
Pobierz plik

29/05/2023

Raport bieżący 8/2023
12:30 Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.
Pobierz plik

17/05/2023

Raport kwartalny Q1/2023
17:17 Skonsolidowany raport kwartalny ZUE S.A. za I kwartał 2023
Pobierz plik

11/05/2023

Raport bieżący 7/2023
09:35 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUE S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2023 r.
Pobierz plik

11/05/2023

Raport bieżący 6/2023
09:28 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pobierz plik

09/05/2023

Raport bieżący 5/2023
15:19 Rekomendacja w sprawie podziału zysku za rok 2022.
Pobierz plik

07/04/2023

Raport bieżący 4/2023
12:16 Informacja nt. współpracy z PKP PLK S.A.
Pobierz plik

21/03/2023

Raport roczny 2022 ZUE
18:17 Raport roczny 2022 ZUE
Pobierz plik

21/03/2023

Raport roczny 2022 Grupa ZUE
18:11 Raport roczny 2022 Grupa ZUE
Pobierz plik

13/03/2023

Raport bieżący 3/2023
14:51 Wstępne wyniki finansowe za rok 2022.
Pobierz plik

06/02/2023

Raport bieżący 2/2023
10:10 Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Pobierz plik

12/01/2023

Raport bieżący 1/2023
11:24 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023.
Pobierz plik

29/12/2022

Raport bieżący 64/2022
15:41 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Pobierz plik

16/11/2022

Raport kwartalny Q3/2022
17:20 Skonsolidowany raport kwartalny ZUE S.A. za III kwartały 2022
Pobierz plik

07/12/2022

Raport bieżący 63/2022
19:02 Zawarcie pakietu umów na realizację prac budowlanych w ramach inwestycji kolejowych w Rumunii.
Pobierz plik
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd