Polityka Prywatności mediów społecznościowych

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych dla użytkowników mediów społecznościowych ZUE S.A. 
1.    Cel dokumentu:
Polityka Prywatności w mediach społecznościowych ZUE S.A. (dalej jako „Polityka prywatności”) zawiera informację o sposobie przetwarzania danych osobowych użytkowników portali społecznościowych. 

2.    Administrator
ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie 30-048 ul. K. Czapińskiego 3, email: zue@zue.krakow.pl (dalej jako „Spółka”) jako podmiot zarządzający profilem w serwisie społecznościowym może być, w pewnym zakresie, współadministratorem danych osobowych razem z Operatorem tego serwisu. 

3.    Punkty kontaktowe
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące naszych mediów społecznościowych:
- proszę skontaktować się z działem Mediów Społecznościowych i Budowania Marki, pod adresem email: socialmedia@zue.krakow.pl.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące ochrony danych osobowych:
- proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email: dane.osobowe@zue.krakow.pl, lub listownie, na adres siedziby Spółki. 
 
4.    Konta Spółki  
ZUE S.A. posiada konta na portalach społecznościowych: 
a)    Facebook - https://www.facebook.com/profile.php?id=61550258233642
b)    Instagram - https://www.instagram.com/grupazue/
c)    LinkedIn - https://pl.linkedin.com/company/zuesa
d)    X (Twitter) - https://twitter.com/GrupaZUE
e)    TikTok - https://www.tiktok.com/@grupa.zue
f)    YouTube - https://www.youtube.com/@grupazue4620
Konta prowadzone są w celu budowanie pozytywnego wizerunku Spółki, zwiększania świadomości marki i efektywnej komunikacji z interesariuszami Spółki.
5.    Odrębne Polityki 
Każdy kanał mediów społecznościowych ma własną politykę dotyczącą sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

a)    Facebook 
Podmiotem odpowiedzialnym za aplikację Facebook w zakresie przetwarzania danych jest Meta Platforms Ireland Limited. 
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez aplikację Facebook znajduje się pod tym linkiem:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
b)    Instagram 
Podmiotem odpowiedzialnym za aplikację Instagram w zakresie przetwarzania danych jest Meta Platforms Ireland Limited. 
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez aplikację Instagram znajduje się pod tym linkiem:
https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/519522125107875/?helpref=uf_share
c)    LinkedIn
Podmiotem odpowiedzialnym za witrynę i aplikację LinkedIn jest LinkedIn Ireland Unlimited Company. 
Pod poniższym linkiem znajdują się zasady dotyczące przetwarzania danych dla użytkowników LinkedIn. 
https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy
d)    X (Twitter) 
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez portal X (Twitter), dostarczany przez Twitter International Unlimited Company (nr w rejestrze spółek handlowych 503351, numer identyfikacji podatkowej IE9803175Q), mającą siedzibę pod adresem One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irlandia dostępne są pod adresem: 
https://twitter.com/pl/privacy.
e)    TikTok 
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych użytkowników jest TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia.
Pod poniższym linkiem znajdują się zasady dotyczące przetwarzania danych dla użytkowników TikTok:
https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl

f)    YouTube 
Serwis YouTube dostarczany jest przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Informacje na temat przetwarzania danych przez serwis YouTube:
https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/.

ZUE S.A. nie ma wpływu na to, jak wyżej wskazani Operatorzy portali społecznościowych przetwarzają dane osobowe użytkowników. Operator obsługuje całą infrastrukturę informatyczną usługi oraz ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie Pani/Pana danych na profilu użytkownika, do którego ZUE S.A. nie ma wglądu.

6.    Cel przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania.
Celem przetwarzania danych w ramach korzystania z mediów społecznościowych jest:
-  budowanie pozytywnego wizerunku Spółki oraz zwiększanie świadomości marki poprzez informowanie użytkowników o usługach oraz aktualnościach dotyczących Spółki /podstawę przetwarzania  stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Spółki/;  
-  prowadzenie komunikacji z użytkownikami mediów społecznościowych poprzez interakcję z osobami odwiedzającymi portale społecznościowe oraz udzielanie odpowiedzi na pytania, umożliwienie im wyrażenia swojej opinii na tematy związane ze Spółką /podstawę przetwarzania  stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Spółki/; 

Jeśli Pani/Pan obserwuje nasz profil, wtedy Pani/Pana dane osobowe w sposób automatyczny znajdują się na listach, do których mamy dostęp. Dodając komentarz do zamieszczanych przez nas treści lub w jakikolwiek inny sposób wchodząc w interakcję z publikowanymi przez nas treściami, również pozostawia Pani/Pan dane osobowe.
W ramach funkcjonalności udostępnianych przez Operatora aplikacji/ witryny w dowolnym momencie może Pani/Pan edytować lub usuwać swoje komentarze lub reakcje, które zamieściła Pani/Pan na profilu Spółki. W dowolnym momencie może Pani/Pan zaprzestać obserwacji profilu – w takiej sytuacji zniknie Pani/Pan z listy osób lubiących stronę i/lub obserwatorów.

7.    Odbiorcy danych osobowych. 
Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym ze Spółką, na podstawie zawartych umów np. podmioty które świadczą usługi doradcze, a także wsparcia informatycznego, prawnego, księgowego oraz audytu Spółki. 

8.    Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:
Materiały i informacje rozpowszechniane w mediach społecznościowych przez Spółkę, a także za przez osoby zatrudnione w Spółce za pośrednictwem kont służbowych a także komentarze użytkowników do opublikowanych informacji, a także wpisy osób trzecich: udostępniane lub przekazywane dalej przez podmiot nadzorowany oraz osoby w nim zatrudnione w ramach kont służbowych przechowywane są przez okres 5 lat od daty ich publikacji. 
Pozostałe opublikowane przez Panią/Pana wszystkie publiczne posty w mediach społecznościowych Spółki pozostają na osi czasu przez cały czas, chyba że usuniemy je ze względu na aktualizację wątku, naruszenia prawa lub naruszenia naszych wytycznych lub samodzielnie podejmiesz decyzję o ich usunięciu.
9.    Prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa :
- prawo dostępu do danych osobowych - na podstawie art. 15 RODO,
- prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO, 
- prawo do usunięcia danych – na podstawie art. 17 RODO,
- prawo do ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO,
- prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO,
- prawo do wyrażenia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO,
- prawo do cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
Warunki i tryb skorzystania z ww. praw określają przepisy RODO. 
10.    Organ nadzoru.  
W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
 
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd