o firmie

System zarządzania bezpieczeństwem (ang. Safety Management System, SMS), zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2016/798, oznacza organizację, środki i procedury przyjęte przez zarządcę infrastruktury lub przedsiębiorstwo kolejowe w celu zapewnienia bezpiecznego zarządzania swoim działaniem.
System zarządzania bezpieczeństwem obejmuje całokształt opracowanych i wdrożonych na potrzeby danego podmiotu zasad (m.in. przepisy wewnętrzne, procedury wewnętrzne, instrukcje stanowiskowe), normujących działanie podmiotu w obszarze bezpieczeństwa (m.in. podział odpowiedzialności w ramach podmiotu, w tym odpowiedzialność kierownictwa, zapewnianie kompetencji do realizacji określonych zadań, zarządzanie zasobami) oraz umożliwiających ułożenie w bezpieczny sposób relacji z innymi podmiotami, w tym z zarządcą infrastruktury, przewoźnikami oraz podwykonawcami.

System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)

Wdrożony w Spółce System Zarządzania Bezpieczeństwem tj., zestaw procedur (1-17)
i instrukcji Przewoźnika Kolejowego określających tryb postępowania, które muszą być wdrożone w celu zapewnienia minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością

Certyfikat Bezpieczeństwa – CZĘŚĆ A nr PL112020003, potwierdzający akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej zgodnie
z dyrektywą 2004/49/WE oraz właściwym przepisom krajowym.

Certyfikat Bezpieczeństwa – CZĘŚĆ B nr PL 1220200040, potwierdzający akceptację regulacji przyjętych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa wykonywania przewozów na danej sieci zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE oraz właściwymi przepisami krajowymi.

Licencja na świadczenie usług transportu kolejowego w Unii Europejskiej oraz Obszarze Gospodarczym nr WPR/057/2004, na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy.

Licencja na świadczenie usług transportu kolejowego w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym nr UPT/058/2004, na udostępnienie pojazdów trakcyjnych/świadczenie usług trakcyjnych.


Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)
Natalia Stolarska
e-mail: n.stolarska@zue.krakow.pl
tel. + 48 785 787 894
 

Certyfikaty ISO

certificate
Certyfikat bezpieczenstwa część A
Pobierz plik

Certyfikaty ISO

certificate
Certyfikat bezpieczenstwa część B
Pobierz plik

Certyfikaty ISO

certificate
Licencja na świadczenie usług trakcyjnych
Pobierz plik

Certyfikaty ISO

certificate
Licencja na świadczenie usług transportu kolejowego
Pobierz plik
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd