Konserwacja oświetlenia ulicznego

Kompleksowa realizacja zleceń budowy oświetlenia ulicznego obejmująca wszystkie etapy od wykonania projektu po jego wykonanie oraz stała konserwacja ciągów oświetleniowych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu elektroenergetycznego oraz środków łączności.

W dziedzinie oświetlenia ulicznego Grupa ZUE prowadzi zarówno prace budowlane, jak i bieżącą konserwację ciągów oświetleniowych. Dysponując specjalistycznym sprzętem i środkami łączności pozwalającymi na konserwację oświetlenia w całym zakresie zapewniamy oczekiwaną, wysoką jakość powierzonych zadań oraz ich terminową realizację. Grupa ZUE wykonuje oświetlenie uliczne w sposób kompleksowy, obejmujący wszystkie etapy od przygotowania szczegółowego projektu, aż po jego profesjonalne wykonanie.

Za usługami Grupy ZUE przemawia duże doświadczenie z obszaru budowy oraz konserwacji ciągów oświetleniowych na terenie całego kraju. Poprzez podejmowanie się licznych, zróżnicowanych zleceń zdobywamy zaufanie szerokiego grona kontrahentów oraz nieustannie podnosimy poziom swoich realizacji. Potwierdzeniem wysokich kompetencji Grupy ZUE w tym zakresie jest prowadzenie bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie miasta Krakowa oraz gminy Jerzmanowice (obejmującego łącznie ponad 50 000 punktów świetlnych).

Obecnie na zlecenie Zarządu Dróg Miasta Krakowa ZUE S.A. realizuje UTRZYMANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO I ILUMINACJI OBIEKTÓW GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Z PODZIAŁEM NA 4 REJONY w latach 2017-2021.

W zakres umowy wchodzi utrzymanie, konserwacja i bieżące naprawy miejskiej instalacji oświetleniowej: w tym oświetlenia ulicznego i parkowego, iluminacji obiektów, oświetlenia przejść podziemnych oraz tuneli. Prace zostały podzielone na cztery krakowskie rejony: Śródmieście, Nowa Hutę, Podgórze i Krowodrzę.

 

Źródło: ZDMK (https://zdmk.krakow.pl)

Konserwacja oświetlenia ulicznego

Realizacja: Agencja WMC