CSR

ZUE S.A. prowadzi działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, dbając nie tylko o osiąganie dobrych wyników ekonomicznych, ale także o środowisko, edukację oraz o społeczny i kulturowy rozwój regionu, m.in. poprzez prowadzoną politykę charytatywno-sponsoringową.

Działalność charytatywna ZUE

Polityka charytatywno-sponsoringowa jest spójna ze strategią spółki oraz realizowanymi przez nią celami długofalowymi, opartymi na zasadach odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Poprzez działalność charytatywno-sponsoringową, spółka buduje pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa dbającego nie tylko o osiąganie dobrych wyników ekonomicznych, ale i mającego na względzie dbałość o środowisko, edukację oraz o społeczny i kulturowy rozwój regionu.

Wsparciem finansowym w formie sponsoringu, darowizny lub wolontariatu, spółka obejmuje przede wszystkim inicjatywy lokalne, tj. działających na terenie Małopolski, fundacji, stowarzyszeń, organizacji i instytucji, które podejmują, niejednokrotnie wykraczające swym oddziaływaniem poza region, działania o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjny i pro-zdrowotnym.

Realizacja polityki charytatywno- sponsoringowej we wcześniej wymienionych obszarach, pozwala osiągnąć cele takie jak:

  • wyrównywanie szans i niwelowanie barier społecznych osób i grup społecznych narażonych na marginalizację gospodarczą, polityczną i kulturalną;
  • zwiększenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie podnoszenia ich świadomości ekologicznej, prawnej, gospodarczej;
  • rozwój kompetencji zawodowych i zabezpieczenie zaplecza kadrowego, w szczególności poprzez fundowanie programów stypendialnych i staży;
  • transfer wiedzy oraz wymiana myśli i idei, a także integracja otoczenia branżowego spółki, w szczególności poprzez wsparcie inicjatyw naukowych, konferencji, kongresów;
  • poprawę warunków zdrowotnych i promocję zdrowego stylu życia, w szczególności poprzez rozwój amatorskiej kultury fizycznej i wsparcie procesów rehabilitacji;
  • zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez mecenat artystyczny i wsparcie inicjatyw skierowanych na ochronę narodowego dziedzictwa i zabytków.
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd