Polityka cookies

Nadchodzące wydarzenia

Więcej

Nasza oferta

  • Zakres działalności Grupy ZUE

Więcej

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZUE S.A. dokłada najwyższych starań do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.grupazue.pl. Zebrane w dziennikach logów dane wykorzystujemy wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszej strony internetowej. Żadne dane identyfikacyjne nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym.

§1
Strona internetowa

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy korzystania ze strony internetowej www.grupazue.pl (zwaną dalej „Stroną internetową”), której właścicielem i administratorem jest ZUE S.A. z siedzibą przy ul. Czapińskiego 3, 30-048 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135388, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 273569286 i NIP: 6412000797, zwana dalej „ZUE”.

§2
Pliki „Cookies”

1. Pliki „Cookies” (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne przechowywane w urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika i przeznaczone są do optymalizacji procesu korzystania ze Strony internetowej oraz, w ograniczonym zakresie, do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony internetowej przez Użytkownika.

2. Pliki „Cookies” nie służą identyfikacji Użytkownika ani ustalaniu jego tożsamości.

3. Strona internetowa wykorzystuje pliki „Cookies”. Pliki te wykorzystywane są wyłącznie do celów technicznych i statystycznych, tj. do tworzenia anonimowych, zagregowanych zbiorów danych, pozwalających na analizę sposobu korzystania ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Analiza przeprowadzana jest z użyciem narzędzia Google Analytics.

4. Pliki „Cookies” nie są wykorzystywane do celów marketingowych, tj. w celu dostosowywania treści materiałów reklamowych w oparciu o informacje zebrane o Użytkowniku ani w celu dostosowywania usług do zainteresowań i potrzeb Użytkowników.

5. Korzystając ze Strony internetowej, Użytkownik zostaje poproszony o wyrażenie zgody na używanie plików „Cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

6. W większości przypadków Użytkownik może w dowolnym momencie dostosować warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „Cookies”, w tym zdecydować o wyłączeniu obsługi takich plików, zmieniając ustawienia używanej przeglądarki internetowej.

§3
Zmiany niniejszej Polityki


1. ZUE zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.

 

Realizacja: Agencja WMC