ZUE S.A. w mediach społecznościowych

Lista oficjalnych kont ZUE S.A. w social mediach: 
Facebook - https://www.facebook.com/profile.php?id=61550258233642
Instagram - https://www.instagram.com/grupazue/
LinkedIn - https://pl.linkedin.com/company/zuesa
X (Twitter) - https://twitter.com/GrupaZUE
TikTok - https://www.tiktok.com/@grupa.zue
YouTube - https://www.youtube.com/@grupazue4620

PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

1.    Korzystanie z mediów społecznościowych przez Spółkę ma na celu budowanie pozytywnego wizerunku Spółki, zwiększanie świadomości marki i efektywnej komunikacji z interesariuszami.
2.    Wszystkie oficjalne konta Spółki w social mediach są monitorowane. ZUE S.A. zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokowania wpisów w razie wystąpienia co najmniej jednego z następujących powodów:
2.1    mogą naruszać dobra osobiste innych osób fizycznych bądź prawnych lub obrażają uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne; 
2.2    naruszają prawo do prywatności, w tym przepisy o ochronie danych osobowych;
2.3    są powszechnie uważane za wulgarne bądź obraźliwe;
2.4    są dyskryminacyjne, rasistowskie lub ksenofobiczne;  
2.5    przedstawiają przemoc, gloryfikują przemoc lub nawołują do przemocy;
2.6    propagują ideologie zakazane przez powszechnie obowiązujące przepisy;
2.7    zawierają materiały chronione prawami innych podmiotów – z zastrzeżeniem przypadków posiadania przez Spółkę zgody tych podmiotów;
2.8     rozpowszechniają nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody (w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, o wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach, stosowanych cenach, sytuacji gospodarczej lub prawnej) lub stanowią inny czyn nieuczciwej konkurencji;
2.9     zawierają informacje poufne; 
2.10     stanowią naruszenie innych niż ww. przepisów prawa;  
2.11     ujawniają tajemnicę przedsiębiorstwa lub inną tajemnicę prawnie chronioną.
3.     Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z mediów społecznościowych w sposób zgodny z wartościami i aktami wewnętrznymi Spółki.
4.     Użytkownicy biorący udział w dyskusjach online zobowiązani są do kulturalnej wymiany zdań. Należy pamiętać o konieczności szanowania różnorodności opinii i respektowania prywatności innych użytkowników
Jeśli mają Państwo uwagi bądź sugestie dotyczące oficjalnych kont Spółki w social mediach prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pod adresem email: socialmedia@zue.krakow.pl /dział Mediów Społecznościowych i Budowania Marki/. 
 
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd