Aktualności

Wyniki Grupy ZUE za rok 2023

Przychody ze sprzedaży Grupy ZUE w 2023 r. zwiększyły się o 61% do poziomu blisko 1,5 mld zł (1 484,1 mln zł). Zysk na działalności operacyjnej był na poziomie 30,4 mln zł (+68% r/r), a zysk netto wyniósł 21,1 mln zł (+22% r/r).

W portfelu Grupy ZUE o wartości ok. 1,7 mld zł są obecnie kontrakty kolejowe i miejskie na rynku polskim oraz zlecenia kolejowe w Rumunii. Od 2023 roku poprzez nową spółkę zależną Grupa realizuje również kontrakty drogowe.

2023 rok był dla Grupy ZUE udanym okresem, zarówno pod względem operacyjnym jak i finansowym. Nasze przychody wzrosły o 61% do rekordowego poziomu blisko 1,5 mld zł. To zdecydowanie najwyższa sprzedaż w naszej historii. Utrzymujemy portfel zamówień wart ok. 1,7 mld zł. W 2023 roku spółki budowlane z Grupy ZUE pozyskały nowe kontrakty budowlane o łącznej wartości ok. 959 mln zł. Szczególnie cieszy nas podpisanie w październiku minionego roku umowy na realizację dużej inwestycji dla PKP PLK S.A. o wartości netto przekraczającej 785 mln zł. To jedna z trzech części największej kilkuetapowej inwestycji kolejowej w województwie śląskim w ostatnich latach. W 2024 roku pozyskaliśmy kolejny ciekawy kontrakt z konsorcjantem na budowę całkowicie nowej, prowadzonej częściowo w tunelu, linii tramwajowej w Warszawie. Jest to kontrakt o wartości 295 mln zł.  Pozostajemy aktywni na rynku ofertowym. Konkurencja o nowe zlecenia jest obecnie mocna, co jest skutkiem niewielkiej liczby nowych przetargów kolejowych ogłaszanych i rozstrzyganych w ostatnich latach. Liczymy na to, że liczba inwestycji na rynku budownictwa infrastrukturalnego stopniowo wzrośnie w kolejnych okresach, m.in. dzięki środkom unijnym z nowej perspektywy. Nasza Grupa jest gotowa na wzmożoną aktywność w realizacji nowych inwestycji, których się spodziewamy w kolejnych latach - podkreśla Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE.

Rok 2023 roku – jak i początek 2024 r. – to również rozwój najmłodszej spółki w Grupie. Przejęta ponad rok temu drogowa spółka Energopol, w 2023 r. zawarła kontrakty o łącznej wartości ok. 65 mln zł netto.

Naszymi najważniejszymi obszarami działalności są rynek kolejowy i tramwajowy, ale nadal szukamy rynkowych szans i możliwości rozwoju. Poprzez przejęcie kontroli nad doświadczoną krakowską firmą otworzyliśmy się na segment drogowy. Uważamy, że doświadczenie i zakres kompetencji, którym charakteryzuje się Energopol, stanowią komplementarne uzupełnienie dla dotychczasowej działalności ZUE, m.in. w obszarze robót drogowych, budowy obiektów mostowo-drogowych i szeregu innych robót specjalistycznych. Chcemy, aby Energopol dalej się rozwijał, m.in. poprzez rozbudowę bazy sprzętowej i poprawę efektywności, dzięki czemu jeszcze skutecznej będzie walczył o nowe kontrakty i umacniał pozycję Grupy w szeroko rozumianej branży budowlanej mówi Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE.

Podsumowując 2023 r. należy także przypomnieć, że Grupa jest mocno obecna także na zagranicznych rynkach, przede wszystkim w Rumunii. Wspólnie z rumuńskim partnerem powołane zostało konsorcjum, które realizuje umowy pozyskane w kwocie ok. 0,9 mld zł, z czego 50% przypada na ZUE. W ocenie Grupy, ten rynek ma dobre perspektywy, m.in. dzięki otwartej drodze do finansowania z UE, które efektywnie pozyskuje. Chcemy się tam rozwijać i wzmacniać swoją pozycję nie tylko na rynku kolejowym. ZUE w zeszłym roku weszło również na rynek łotewski realizując zadanie na rynku tramwajowym. Grupa ZUE przygotowuje się do ofertowania na zagranicznych rynkach także w przyszłości.

Naszym celem jest stałe poszerzanie ekspozycji na rynki zagraniczne. Dążymy do stworzenia Grupy z potencjałem operowania długoterminowo na kilku rynkach geograficznych równocześnie. Już działamy w ten sposób z dobrym efektem. Interesują nas głównie rynki UE dodaje Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE.

 
KOMENTARZ DOTYCZĄCY SYTUACJI RYNKOWEJ

Na wyniki operacyjne i finansowe Grupy ZUE istotny wpływ ma ogólna sytuacja na dwóch głównych rynkach: kolejowym oraz tramwajowym (miejskim).

Po udanym roku 2023, nadal jesteśmy optymistycznie nastawieni do długoterminowych perspektyw rozwoju na polskim rynku kolejowym i miejskim, w szczególności, po decyzji o odblokowaniu funduszy unijnych z KPO. Informacja o odblokowaniu środków z KPO jak również perspektywa otwarcia pozostałych funduszy unijnych poprawiła nastroje na rynku. Jednak pomiędzy decyzjami na szczeblu politycznym a realnym zasileniem polskiej gospodarki środkami unijnymi potrzebne jest wykonanie efektywnej i rzetelnej urzędniczej pracy w zakresie spełnienia wszystkich wymogów formalnych. Rynek liczy na efektywność i 20-letnie doświadczenie Polski w pozyskiwaniu z dobrym skutkiem środków unijnych. Istotne jest, aby te środki pojawiły się na rynku przetargów publicznych jak najszybciej.

Tylko na rynku kolejowym potrzeby inwestycyjne polskiej sieci kolejowej są szacowane nawet na kilkaset miliardów złotych. Rozrusznikiem tego procesu będzie realne finansowanie z UE, a z realizacją planowanych inwestycji poradzą sobie doświadczeni wykonawcy działający od lat na polskim rynku. Wierzymy, że deklaracje dotyczące nowych przetargów zostaną zrealizowane jak najszybciej. W celu przygotowania się do nadchodzących wyzwań inwestycyjnych, odświeżamy nasz park maszynowy poprzez inwestycje w nowy, specjalistyczny sprzęt. Z ostatnich, większych zakupów warto wymienić np. podbijarkę uniwersalną, czy też nowe lokomotywy. Przy modernizacji parku maszynowego, poza walorami użytkowymi i potencjałem operacyjnym, zwracamy również uwagę na ograniczanie emisji CO2 zaznacza Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE.

Grupa ZUE optymistycznie ocenia również perspektywy i pojawiających się szans rynkowych na rynku miejskim. Tramwaj, jako ważny element w dążeniu do neutralności klimatycznej, przeżywa renesans w całej Europie. Polskie aglomeracje mają szuflady pełne projektów rozwoju swoich sieci tramwajowych. Także zagraniczne rynki wyglądają pod tym względem atrakcyjnie. Również przy rynku tramwajowym kluczowe będą środki z UE. Warto dodać, że ZUE jest jednym z najbardziej doświadczonych firm na tym rynku w Polsce i potrafi zrealizować projekty o najwyższym stopniu skomplikowania.

Poza naszymi głównymi rynkami, czyli kolejowym oraz tramwajowym, spodziewamy się także wzrostu możliwości dla naszej drogowej spółki Energopol. Rynek drogownictwa lokalnego jest stabilny podażowo, a dodatkowo jest wspierany m.in. przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Oprócz pozyskiwania i realizacji nowych kontraktów, koncentrujemy się również na rozwijaniu zdolności realizacyjnych Energopolu na przyszłe lata. Chcemy, żeby Energopol był silnym ogniwem Grupy ZUE, generującym wzrost przychodów i zyski na miarę swojego potencjału mówi na koniec Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd