Monitoring i i ogrzewanie zwrotnic

Zdalne sterowanie ogrzewaniem zwrotnic oraz kontrola ich stanu jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla służb utrzymujących infrastrukturę nie tylko zimą, ale przez cały rok. Pozwala na szybką reakcję w razie wykrycia niesprawności oraz oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej i paliwa.
Firma ZUE S.A. opracowała i wdrożyła kompletne rozwiązanie pozwalające na realizację powyższej zasady zarówno w zakresie pojedynczych zwrotnic jak i systemowo w obrębie całego miasta (Tramwaje Warszawskie).

System ogrzewania zwrotnic UNSO-2

System sterowania ogrzewaniem rozjazdów typu UNSO-2 przeznaczony jest do sterownia, kontroli i zdalnego nadzorowania układu ogrzewania rozjazdów. Jego nowatorską cechą jest współpraca z systemem monitorowania stanu rozjazdów przez osoby nadzorujące w Centrum Sterowania lub przez użytkowników mobilnych oraz wyświetlanie pełnych informacji o stanie rozjazdu (temperatura, prądy grzałek, położenie zwrotnic, uszkodzenia itp.).

W zależności od zamówionego wyposażenia możliwa jest stopniowa rozbudowa funkcji urządzeń począwszy od sterownia ogrzewaniem w zależności od temperatury rozjazdu (sterowanie tylko lokalne), poprzez dodatkowe funkcje kontrolne wspomagające pracę zespołów konserwacyjnych (zdalne załączanie i wyłączanie ogrzewania), aż do pełnego zdalnego monitoringu w centrum sterowania (zdalny odczyt wartości prądów płynących przez grzałki, alarmy w przypadku przepalenia elementów grzewczych).

System posiada również możliwość współpracy ze sterownikami zwrotnic typu WS90E produkcji ZUE S.A. wyposażonymi w urządzenia do monitorowania ich pracy, co pozwala zmniejszyć koszty wdrożenia pełnego monitoringu i spojrzeć całościowo na infrastrukturę tramwajową.Dostępne są również adaptacje do współpracy ze sterownikami zwrotnic innych producentów.

Elementy składowe systemu

Podstawowym elementem systemu UNSO jest sterownik nadrzędny (MASTER) odpowiedzialny za badanie warunków otoczenia, wypracowanie sterowania dla elementów wykonawczych, komunikację z centrum monitoringu oraz zasilanie urządzeń (w tym również sterowników lokalnych SLAVE) W zależności od wyposażenia może on realizować następujące funkcje:
  • Kontrola i pomiar prądów grzałek (z sygnalizacją uszkodzenia bezpieczników)
  • Załączanie sterowników lokalnych
  • Pomiar temperatury zewnętrznej
  • Pomiar opadów deszczu / śniegu
  • Transmisja danych do centrum monitoringu
  • Współpraca ze sterownikiem zwrotnicy (transmisja stanów i alarmów)

Do współpracy ze sterownikiem nadrzędnym przewidziane są sterowniki lokalne (SLAVE) realizujące sterownie ogrzewaniem rozjazdów oddalonych od sterownika nadrzędnego. W zależności od wyposażenia mogą realizować następujące funkcje:
  • Kontrola i pomiar prądów grzałek (z sygnalizacją uszkodzenia)
  • Załączanie ogrzewania w węzłach lokalnych

Wszystkie urządzenia występują w 2 wersjach standardowej – przeznaczonej do sterowania 4 lub 8 grzałek oraz uniwersalnej – dostosowywanej do większej lub nietypowej ilości grzałek

Sterownik ogrzewania rozjazdów MSO 1
Sterownik ogrzewania rozjazdów MSO-1 przeznaczony jest do inteligentnego sterowania ogrzewaniem rozjazdu lub grupy rozjazdów tramwajowych. Sterowanie odbywa się w oparciu o pomiar temperatury szyny w obrębie zwrotnicy. Aktualna wartość temperatury i stan urządzenia podawane są na wyświetlaczu LED.
Podstawowym obszarem zastosowań jest ogrzewanie pojedynczych rozjazdów, lub grup rozjazdów niesterowanych.

Urządzenie działa w oparciu o system mikroprocesorowy monitorujący działanie i dekodujący sygnały transmitowane przez cyfrowy czujnik temperatury umieszczony w pobliżu iglicy rozjazdu. Zastosowana metoda transmisji sygnału zapobiega błędnemu odczytaniu temperatury i umożliwia wykrycie uszkodzenia czujnika. Wystąpienie jakiegokolwiek błędu lub uszkodzenie sterownika powoduje załączenie ogrzewania.

Zasilanie urządzenia odbywa się z sieci trakcyjnej za pośrednictwem przetwornicy DC/DC izolującej galwanicznie układy elektroniczne.
Zdjęcie dla sekcjiSystem ogrzewania zwrotnic UNSO-2
System monitorowania zwrotnic
Pobierz plik
Wykorzystanie SM
Pobierz plik

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd