relacje inwestorskie

2024

2023

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Typ zgromadzenia
Wszystkie
Pliki do pobrania
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Pobierz plik
Podjęte uchwały 7.06.2024
Pobierz plik
Zgłoszenie projektu, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad przez akcjonariuszy
Pobierz plik
Zgłoszenie projektu, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad przez akcjonariusza
Pobierz plik
Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad przez akcjonariuszy
Pobierz plik
Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad przez akcjonariusza
Pobierz plik
Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej ZUE S.A.
Pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
Pobierz plik
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok 2023
Pobierz plik
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok 2023
Pobierz plik
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pobierz plik
Ogłoszenie Zarządu ZUE S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pobierz plik
Dane osobowe - Walne Zgromadzenie ZUE
Pobierz plik
Informacja o ogólnej liczbie akcji ZUE S.A. i liczbie głosów z tych akcji na dzień 10.05.2024 r.
Pobierz plik
Ogłoszenie Zarządu ZUE S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pobierz plik
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Pobierz plik
Podjęte uchwały 7.06.2023
Pobierz plik
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok 2022
Pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
Pobierz plik
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członkow Zarządu i Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok 2022
Pobierz plik
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pobierz plik
Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad przez akcjonariusza
Pobierz plik
Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad przez akcjonariuszy
Pobierz plik
Zgłoszenie projektu, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad przez akcjonariusza
Pobierz plik
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd