Języki

Aktualności

'wt. 25.03.2014 16:47:14'

W dniu 25 marca 2014 roku konsorcjum firm, w skład którego wchodzi ZUE S.A., zawarło umowę na zadanie pn.: „Budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice Ołtarzew”.

'pt. 21.03.2014 22:32:39'

W dniu 21 marca 2014 roku ZUE S.A., zawarło umowę na zadanie pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław Zgorzelec na Odcinku Wrocław – Jelenia Góra” – modernizacja nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi, podg. Smolec, tor nr 1 szlak Smolec – Kąty Wrocławskie, tor nr 1 szlak Kąty Wrocławskie – Mietków oraz tor nr 3 w stacji Boguszów Gorce Zachód.

'śr. 05.03.2014 09:19:51'
W dniu 4 marca 2014 roku ZUE S.A. zawarło umowę z Pomorskim Przedsiębiorstwem Mechaniczno – Torowym Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na wykonanie robót budowlanych dla odcinka V stacja Grodzisk Mazowiecki w związku z realizacją przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o.
'pon. 17.03.2014 21:49:24'

W dniu 28 lutego 2014 roku ZUE S.A. zawarło umowę na kompleksowe wykonanie robót wchodzących w zakres zadania realizowanego przez Budimex S.A.  pn.: : „Przebudowa Linii Tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie” .

 

Instytucje Rynku Kapitałowego

Kontakt

 

ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków  
   
centrala: +48 12 266 39 39
zarząd: +48 12 269 35 88
+48 12 269 35 89 (fax)
księgowość:

+48 12 295 02 80

controlling:

+48 12 295 02 93

zaopatrzenie: +48 12 295 02 63
marketing: +48 12 295 02 65
dyspozytornia: +48 12 686 07 21
+48 12 686 07 22 (fax)
   
awarie oświetlenia ulicznego:  1 9479
   
NIP: 679-27-40-329
REGON: 356578200
KRS: 0000135388
REJESTR: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5.757.520,75 zł (wpłacony w całości)
 
e-mail: zue@zue.krakow.pl

 

Certyfikat rzetelności

Od 28-05-2010 r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma.

Grupa ZUE