Języki

Aktualności

'wt. 17.02.2015 11:48:35'

ZUE S.A. podpisało w dniu 16 lutego 2015 roku list intencyjny dotyczący przejęcia 70% udziałów w firmie RAILWAY gft Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („RAILWAY”).

'wt. 08.07.2014 08:14:22'
W dniu 4 lipca 2014 roku DÚHA a.s. z siedzibą w Prešov, Słowacja, lider konsorcjum, w którego skład wchodzi ZUE S.A.
'śr. 18.06.2014 09:28:59'

Niezmiernie miło nam poinformować, że ZUE S.A. zostało uhonorowane Nagrodą II Stopnia w prestiżowym Konkursie Budowa Roku 2013 organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego za realizację kontraktu Przebudowa infrastruktury stacji Katowice w obrębie peronu 2, 3, 4 w ramach programu inwestycyjnego „Modernizacja układu torowego na liniach nr 1, 137, 139 i infrastruktury służącej do obsługi podróżnych w obrębie stacji Katowice Osobowa”

'pon. 26.05.2014 10:56:14'

W dniu 23 maja 2014 r. wpłynęło do ZUE S.A. pismo potwierdzające wybór oferty konsorcjum w skład którego wchodzą DÚHA a.s. z siedzibą w Prešov, Słowacja (lider konsorcjum) oraz ZUE S.A. (partner konsorcjum), jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Miasto Koszyce (Mesto Košice) na zadanie pn.: „Budowa IKD Koszyce, Plac Maratónu Mieru – plac stacyjny” (zadanie).

 

Instytucje Rynku Kapitałowego

Kontakt

 

ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków  
   
centrala: +48 12 266 39 39
zarząd: +48 12 269 35 88
+48 12 269 35 89 (fax)
księgowość:

+48 12 295 02 80

controlling:

+48 12 295 02 93

zaopatrzenie: +48 12 295 02 63
dyspozytornia: +48 12 686 07 21
+48 12 686 07 22 (fax)
   
awarie oświetlenia ulicznego:  1 9479
   
NIP: 679-27-40-329
REGON: 356578200
KRS: 0000135388
REJESTR: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5.757.520,75 zł (wpłacony w całości)
 
e-mail: zue@zue.krakow.pl

 

Certyfikat rzetelności

Od 28-05-2010 r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma.

Grupa ZUE