O firmie

2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2023

certificate

Podziękowanie od Fundacji Gramy Do Końca

Podziękowanie za wsparcie Fundacji Gramy Do Końca w roku 2023 r.
data przyznania: grudzień 2023 r.
certificate

Dyplom za II miejsce w Konkursie Buduj Bezpiecznie

Za: przebudowa drogi wraz z torowiskiem w ulicach Chrobrego i Mieszka I w Gorzowie Wlk
Przyznany przez: Główny Inspektor Pracy
data przyznania: listopad 2021 r.
certificate

Nagroda Dekady

W kategorii: Inwestycje
Przyznany przez: Redakcja portalu LoveKrakow.pl
data przyznania: październik 2021 r.
certificate

Grand Prix Lider Rozwoju Regionalnego 2020/2021

W kategorii: Inwestycje
Przyznany przez: Radę Programową VIII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości
data przyznania: październik 2021 r.
certificate

Medal Europejski XXXI edycji

Za: projektowanie, budowę i modernizację infrastruktury tramwajowej i kolejowej
Przyznany przez: Business Centre Club
data przyznania: lipiec 2020 r.
certificate

Złoty Sponsor Willi Decjusza 2019

Za: szczególną wrażliwość na humanistyczne idee i promocje dialogu kultur oraz podziękowanie za współpracę.
Programy: Polska Nagroda im. Sergio Vieira de Mello, VACuM - Wyszehradzka Akademie Zarządzania Kulturą oraz Niedziela u Decjusza..
Przyznany przez: Stowarzyszenie Willa Decjusza
data przyznania: grudzień 2018 r.
certificate

Diament Infrastruktury i Budownictwa 2018 Laureat w kategorii Realizacja Roku infrastruktura kolejowa

Za: modernizację linii obwodowej w Warszawie,
Przyznany przez kapitułę:Politechnika Warszawska, Instytut Dróg i Mostów, Instytut Kolejnictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Siemens
data przyznania: luty 2019 r.
certificate

Złoty Sponsor Willi Decjusza 2018

Za: szczególną wrażliwość na humanistyczne idee i promocje dialogu kultur oraz podziękowanie za współpracę.
Programy:Polska Nagroda im. Sergio Vieira de Mello, VACuM - Wyszehradzka Akademie Zarządzania Kulturą oraz Niedziela u Decjusza.
Przyznany przez: Stowarzyszenie Willa Decjusza
data przyznania: grudzień 2018 r.
certificate

Certyfikat Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Duże

Za:konsekwentna realizację polityki strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce
Przyznany przez: Redakcję Magazynu Polish Market oraz Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
data przyznania: grudzień 2018 r.
certificate

Rekomendacja BCC 2018

Za:przestrzeganie zasad etyki kupieckiej i akceptowanie zasad kodeksu honorowego
Przyznany przez: Business Centre Club
Ważna do: 16 sierpnia 2019 r.
data przyznania: sierpień 2018 r.
certificate

PIERWSZY DIAMENT do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu

Za:kierowanie się w swojej działalności nie tylko zyskiem, ale i etyką prowadzenia biznesu oraz troską o sprawy państwowe
Przyznany przez: Business Centre Club
data przyznania: sierpień 2018 r.
certificate

Tytuł Złoty Sponsor Willi Decjusza 2017

Za:szczególną wrażliwość na humanistyczne idee i promocje dialogu kultur oraz podziękowanie za współpracę.
Programy:Polska Nagroda im. Sergio Vieira de Mello, VACuM - Wyszehradzka Akademie Zarządzania Kulturą oraz Niedziela u Decjusza.
przyznany przez: Stowarzyszenie Willa Decjusza
data przyznania: styczeń 2018 r.
certificate

Certyfikat Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Duże

Za:konsekwentna realizację polityki strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.
przyznany przez: Redakcję Magazynu Polish Market oraz Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
data przyznania: listopad 2017 r.

Tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2016

Za:bardzo wysoką wycenę rynkową Firmy w 2016
Przyznany przez: Instytutu Europejskiego Biznesu
data przyznania: październik 2017 r.
certificate

Dyplom Orzeł Tygodnika Wprost 2017

Za:bardzo wysoką wycenę rynkową Firmy w 2016
przyznany przez: Tygodnik Wprost
data przyznania: listopad 2017 r.
certificate

Złoty Płatnik 2016

Za:zachowanie najwyższych standardów płatniczych w 2106 roku
przyznany przez: Euler Hermes Collections Sp. z o.o.
data przyznania: październik 2017 r.
certificate

Tytuł Złoty Sponsor Willi Decjusza 2016

Za:szczególną wrażliwość na humanistyczne idee i promocje dialogu kultur oraz podziękowanie za współpracę.
Programy: Polska Nagroda im. Sergio Vieira de Mello, VACuM - Wyszehradzka Akademie Zarządzania Kulturą oraz Niedziela u Decjusza.
Przyznany przez: Stowarzyszenie Willa Decjusza
data przyznania: styczeń 2017 r.
certificate

Dyplom za udział w Wojewódzkim Konkursie "Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016"

Przyznany przez: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie pod honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Jacka Krupy - Marszałka Województwa Małopolskiego
data przyznania: listopad 2016 r.
certificate

Nagroda Złoty Krakowski Dukat

Dla:Prezesa ZUE S.A. Wiesława Nowaka Za:25 lat zarządzania firmą i ugruntowanie jej pozycji na rynku specjalistycznych usług w zakresie budowy i modernizacji systemów zasilania infrastruktury tramwajowej oraz budowy i modernizacji tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej.
Przyznany przez: Izbę Przemysłowo-Handlową
data przyznania: listopad 2016 r.
certificate

Rekomendacja BCC 2016

Za:przestrzeganie zasad etyki kupieckiej i akceptowanie zasad kodeksu honorowego
Przyznany przez: Business Centre Club
Data przyznania16 sierpnia 2017 r.
data przyznania: sierpień 2016 r.
certificate

Wróżnienie Modernizacja Roku 2015

Za:Modernizacja Zajezdnii Tramwajowej Pogodno,
Przyznany przez: Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego Targi Pomorskie
Patronat merytoryczny:Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
data przyznania: sierpień 2016 r.
certificate

Medal Europejski XXVII edycji

Za:projektowanie, budowę i modernizację infrastruktury tramwajowej i kolejowej,
Przyznany przez: Business Centre Club
data przyznania: czerwiec 2016 r.
certificate

Tytuł Budowa Roku 2015 (Nagroda I Stopnia w konkursie Budowa Roku 2015)

Za:Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu »Polepszenie Jakości Usług Przewozowych Poprzez Poprawę Stanu Technicznego Linii Kolejowych Nr 1, 133, 160, 186 Na Odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa«.
Przyznany przez: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego
data przyznania: maj 2016 r.
certificate

Tytuł Budowa Roku 2015 (Nagroda I Stopnia w konkursie Budowa Roku 2015)

Za:Budowę Zajezdni Tramwajowej Franowo w Poznaniu”.
Przyznany przez: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego
data przyznania: maj 2016 r.
certificate

Dyplom za udział w I etapie Konkursu Modernizacja Roku 2015

Za:obiekt Modernizacja Zajezdni Pogodno w Szczecinie.
Przyznany przez: Kapitułę Konkursu pod patronatem: Ministerstwa Edukacji Narodowej Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
data przyznania: marzec 2016 r.
certificate

Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu

Za:kierowanie się w swojej działalności nie tylko zyskiem, ale i etyką prowadzenia biznesu oraz troską o sprawy państwowe
Przyznany przez: Business Centre Club
data przyznania: styczeń 2016 r.
certificate

Tytuł Srebrny Sponsor Willi Decjusza 2015

Za: szczególną wrażliwość na humanistyczne idee i promocje dialogu kultur oraz podziękowanie za współpracę w roku 2015. Programy: Polska Nagroda im. Sergio Vieira de Mello, VACuM - Wyszehradzka Akademia Zarządzania Kulturą oraz Niedziela u Decjusza.
Przyznany przez: Stowarzyszenie Willa Decjusza
data przyznania: grudzień 2015 r.
certificate

Certyfikat Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Duże

Za:konsekwentna realizację polityki strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce
Przyznany przez: Redakcję Magazynu Polish Market oraz Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
data przyznania: październik 2015 r.
certificate

Medal Europejski XXVI edycji

Za: projektowanie, budowę i modernizację infrastruktury tramwajowej i kolejowej
Przyznany przez: Business Centre Club
data przyznania: czerwiec 2015 r.
certificate

Złoty Płatnik 2014

Za: zachowanie najwyższych standardów płatniczych w 2104 roku
Przyznany przez: Euler Hermes Collections Sp. z o.o.
data przyznania: styczeń 2015 r.
certificate

Tytuł Srebrny Sponsor Willi Decjusza 2014

Za: szczególną wrażliwość na humanistyczne idee i promocje dialogu kultur oraz podziękowanie za współpracę w roku 2014. Programy: Polska Nagroda im. Sergio Vieira de Mello oraz Wyszehradzka Akademia Zarządzania Kulturą.
Przyznany przez: Stowarzyszenie Willa Decjusza
data przyznania: styczeń 2015 r.
certificate

Nagroda Portalu rynekinfrastruktury.pl

Za: udaną rywalizację polskiej spółki z największymi światowymi koncernami i osiągnięcie statusu lidera budownictwa infrastruktury miejskiej z 50% udziałem rynkowym.
Przyznany przez: Portal rynekinfrastruktury.pl
data przyznania: listopad 2014 r.
certificate

Rekomendacja BCC 2014

Za: przestrzeganie zasad etyki kupieckiej i akceptowanie zasad kodeksu honorowego
Przyznany przez: Business Centre Club
data przyznania: sierpień 2015 r.
certificate

Nagroda Małopolski Dąb 2014 w kategorii Duże Przedsiębiorstwa

Za: przyznawany za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski, promocję innowacyjności i wysokie standardy w biznesie
Przyznany przez: Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan
data przyznania: listopad 2014 r.
certificate

Rekomendacja PZiTB 2014

Za: projektowanie i generalne wykonawstwo robót - z zakresu specjalistycznego budownictwa inżynieryjno-torowego,energoelektrycznego: linie i stacje kolejowe, infrastruktura miejska, sieci trakcyjne - lądowo-inżynieryjnych związanych z infrastrukturą techniczną - sprawowania nadzorów w wyżej wymienionych zakresach.
Przyznany przez:Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
data przyznania: czerwiec 2014 r.
certificate

Srebrny Sponsor Willi Decjusza 2013

Za: szczególną wrażliwość na humanistyczne idee i promocje dialogu kultur oraz podziękowanie za współpracę w roku 2013. program: Polska Nagroda im. Sergio Vieira de Mello
Przyznany przez:Stowarzyszenie Willa Decjusza
data przyznania: grudzień 2013 r.
certificate

Nagroda II Stopnia w konkursie Budowa Roku 2013

Za: Przebudowa infrastruktury stacji Katowice w obrębie peronu 2, 3, 4 w ramach programu inwestycyjnego „Modernizacja układu torowego na liniach nr 1, 137, 139 i infrastruktury służącej do obsługi podróżnych w obrębie stacji Katowice Osobowa”
Przyznany przez:Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego
data przyznania: czerwiec 2014 r.
certificate

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2011

Za: Wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn.: "Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza. Etap I Tychy Miasto-Katowice"w konkursie "Budowa Roku 2012"”
Przyznany przez:Ministerstwo Infrastruktury, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego
data przyznania: czerwiec 2011 r.

Nagroda II Stopnia w konkursie Budowa Roku 2010

Za: "modernizację linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce Terespol, etap I od stacji Biała Podlaska do stacji Terespol - granica państwa"
Przyznany przez:Ministerstwo Infrastruktury, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego
data przyznania: czerwiec 2011 r.
certificate

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2010

data przyznania: czerwiec 2010 r.
certificate

Wyróżnienie w rankingu Diamenty Forbesa 2010

data przyznania: marzec 2010 r.
certificate

Debiut na GPW 2010

data przyznania: czerwiec 2010 r.
certificate

Dyplom DI BRE Banku S.A. Pierwsza Oferta Publiczna

data przyznania: czerwiec 2010 r.
certificate

Godło Spółki notowanej na GPW

data przyznania: grudzień 2010 r.
certificate

Dyplom Diamentów Forbesa 2009

data przyznania: grudzień 2009 r.
certificate

Dyplom w konkursie Lokomotywa Rynku Kolejowego 2009

data przyznania: grudzień 2009 r.
certificate

Nagroda III Stopnia w konkursie Budowa Roku 2009

Za: "Modernizację linii kolejowej nr 71 Rzeszów - Warszawa. Etap II: przebudowa układu torowego w stacji Kolbuszowa"
Przyznany przez:Ministerstwo Infrastruktury, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego
data przyznania: czerwiec 2010 r.
certificate

Nagroda III Stopnia w konkursie Budowa Roku 2009

Za: "Zaprojektowanie oraz wykonanie remontu i rozbudowy trasy tramwajowej W-Z w Warszawie wraz z wiaduktem im. F.Pancera”
Przyznany przez:Ministerstwo Infrastruktury, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego
data przyznania: czerwiec 2010 r.
certificate

Odznaka IGKM za wybitne zasługi dla komunikacji miejskiej 2009

data przyznania: grudzień 2010 r.
certificate

Rekomendacja PZITB 2009

data przyznania: marzec 2010 r.
certificate

Gazele Biznesu 2008

data przyznania: czerwiec 2009 r.
certificate

Tytuł Budowa Roku 2008 (Nagroda I Stopnia w konkursie Budowa Roku 2008)

Za: "Budowa z projektowaniem linii szybkiego tramwaju w istniejącym obiekcie tunelowym pomiędzy Rondem Mogilskim a ul. Pawią, wraz z wykończeniem tunelu"
Przyznany przez:Ministerstwo Infrastruktury, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego
data przyznania: czerwiec 2009 r.
certificate

Dyplom Uznania za udział w Finale konkursu Budowa Roku 2008

Za: "Modernizację linii kolejowej Spytkowice-Wadowice-Kalwaria"
Przyznany przez:Ministerstwo Infrastruktury, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego
data przyznania: maj 2009 r.
certificate

Tytuł Solidny Pracodawca 2008 w kategorii Ogólnopolskiej

data przyznania: czerwiec 2009 r.
certificate

Certyfikat Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Duże

Za: konsekwentna realizację polityki strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce
Przyznany przez:Redakcję Magazynu Polish Market oraz Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
data przyznania: grudzień 2019 r.
certificate

Nagroda III Stopnia w konkursie Budowa Roku 2012

Za: Wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn.: "Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza. Etap I Tychy Miasto-Katowice"w konkursie "Budowa Roku 2012"”
Przyznany przez:Ministerstwo Infrastruktury, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego
data przyznania: czerwiec 2013 r.
certificate

Rekomendacja BCC 2017

Za:przestrzeganie zasad etyki kupieckiej i akceptowanie zasad kodeksu honorowego
Przyznany przez: Business Centre Club
Ważna do:16 sierpnia 2018
data przyznania: sierpień 2017 r.
certificate

Tytuł Jakość Roku 2008

data przyznania: czerwiec 2009 r.
certificate

Tytuł Solidna Firma 2008

data przyznania: styczeń 2009 r.
certificate

Medal Pamiątkowy 2008

data przyznania: grudzień 2008 r.
certificate

Nagroda II Stopnia w konkursie Budowa Roku 2007

Za: realizację Centrum Obsługi Granicznej w Medyce
Przyznany przez:Ministerstwo Infrastruktury, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego
data przyznania: czerwiec 2008 r.
certificate

Dyplom Uznania za udział w Finale konkursu Budowa Roku 2007

Za: "Modernizację linii kolejowej E-30 Odcinek Węgliniec-Bielawa Dolna km 1+300 ÷ 13+406"
Przyznany przez:Ministerstwo Infrastruktury, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego
data przyznania: czerwiec 2008 r.
certificate

Gazele Biznesu 2007

data przyznania: czerwiec 2008 r.
certificate

Jakość Roku Srebro

data przyznania: czerwiec 2008 r.
certificate

Tytuł Solidny Pracodawca 2007 Branży Energetycznej

data przyznania: czerwiec 2008 r.
certificate

Tytuł Solidny Pracodawca Małopolski 2006

data przyznania: czerwiec 2007 r.
certificate

Dyplom Modernizacja Roku 2006

data przyznania: czerwiec 2007 r.
certificate

Dyplom Uznania za udział w Finale konkursu Budowa Roku 2004

Za: budowę szkoły środowiskowej w Bibicach gm. Zielonki, woj. Małopolskie
Przyznany przez:Ministerstwo Infrastruktury, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego
data przyznania: maj 2005 r.
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd