Rada Nadzorcza

Mariusz Szubra

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Mariusz Szubra posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, uzyskując w 1991 r. tytuł magistra ekonomii. Ponadto od 1995 r. posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i z udziałem Skarbu Państwa (nr rejestru: 2176/95). Ukończył w 2007 r. także kurs „Zarządzania Projektami – wiedza z obszaru nowoczesnego zarządzania” i zdał egzamin certyfikujący na Praktyka Zarządzania Projektami organizacji IPMA (International Project Management Association).

Po raz pierwszy został powołany do Rady Nadzorczej ZUE S.A. w 2010 roku. Na obecną 3-letnią kadencję został powołany w dniu 6 czerwca 2019 roku. Od 18 października 2017 roku pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu ZUE S.A.

Mariusz Szubra jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej ZUE S.A. zgodnie z § 13 ust. 3 Statutu Spółki.

Opis przebiegu pracy zawodowej:

Karierę zawodową rozpoczął w 1990r. jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katerze Ekonometrii, Zakładzie Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie pracował do 2002r.  W latach 1996 – 1997 pełnił funkcję Analityka Oceny Ryzyka Kredytowego w krakowskim oddziale Big Banku S.A.. W 1997 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Finansowych w Agencji Rozwoju Miasta S.A. a następnie funkcję Wiceprezesa Zarządu, którą pełnił do roku 2002. W 2001 roku pełnił również funkcję Prezesa Zarządu w Miejskim Zakładzie Torów Sieci i Podstacji Trakcyjnych sp. z o.o. W roku 2003 objął funkcję Prezesa Zarządu Vita Medical Instytut Stomatologii sp. z o.o. oraz Inwest – Eco – Konsulting sp. z o.o. którą pełnił odpowiednio do 2004 i 2007 roku. Od 2003 do 2014 pełnił funkcję Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowa LIPSKA w upadłości. 

Do chwili obecnej Mariusz Szubra pełni funkcję Prezesa Zarządu International Management Services sp. z o.o. (od 2002 r. do 2017 r. pełnił funkcję Wiceprezesa), Wiceprezesa Zarządu DAGNUS sp. z o.o. (od 2011 r. do 2017r. pełnił funkcję Prezesa Euro Innopark Sp. z o.o., która to spółka w roku 2017 zmieniła nazwę na DAGNUS Sp. z o.o.) oraz Dyrektora ds. Kontroli Finansowej (od 2009 do 2011 Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, od 2011 do 2019 Pełnomocnika Zarządu ds. Modelowania Finansowego) w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

Ponadto Mariusz Szubra pełnił następujące funkcje:

Od 2017 – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie – Członek Rady Nadzorczej

2012 – do chwili obecnej - ZUE S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2014 – 2017 – Zakład Usług Specjalistycznych MPWiK sp. z o.o.(od 1 września 2014r. w likwidacji) – Członek Rady Nadzorczej

2014 – 2017 - Jałowcowa Góra sp. z o.o. – Sekretarz Rady Nadzorczej

2010 – 2012 – ZUE S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

2007 – 2007 – Polska Agencja Prasowa S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2004 – 2006 – Zakład Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Gdańsku – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

2001 – 2003 – Miejski klub Sportowy CRACOVIA S.S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

2000 – 2001 – Miejski Zakład Torów, Sieci i Podstacji Trakcyjnych sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej

1998 – 1999 – Zajezdnia Św. Wawrzyńca sp. z o.o – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Barbara Nowak

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Do Rady Nadzorczej została powołana w dniu 6 czerwca 2017 roku. Absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie na Wydziale Technologii Żywności oraz studiów podyplomowych z zakresu marketingu sprzedaży.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1981 roku w ZPC Wawel, gdzie pracowała do 1986 roku. Następnie przez rok zatrudniona była w Zespole Szkół Spożywczych w Krakowie jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. W 1987 roku rozpoczęła pracę w Polskich Zakładach Zbożowych w Krakowie S.A. na stanowisku głównego specjalisty ds. kontroli jakości.

W latach 1996–2002 związana była z Zakładem Urządzeń Energoelektronicznych Radiotech. Od 2002 roku tj. od przekształcenia ZUE Radiotech w Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A. (poprzednik ZUE S.A.) do 2013 roku była dyrektorem finansowym. W latach 2006–2008 pełniła funkcję likwidatora spółki PREFTOR S.A. Od 2013 roku pełni funkcję dyrektora zarządzającego w ZUE S.A. a od 2002 roku do czerwca 2017 roku sprawowała funkcję prokurenta ZUE S.A.

Barbara Nowak jest żoną Wiesława Nowaka pełniącego funkcję prezesa zarządu, dyrektora generalnego będącego akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi 62,53% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZUE S.A.
 

Bogusław Lipiński

Członek Rady Nadzorczej

Bogusław Lipiński jest Członkiem Rady Nadzorczej. Po raz pierwszy został powołany do Rady Nadzorczej w 2002 roku. Na obecną 3-letnią kadencję został powołany w dniu 6 czerwca 2019 roku.
 
Bogusław Lipiński posiada wykształcenie zawodowe. Jest absolwentem Przyzakładowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej MPK w Krakowie. Posiada zawód elektromontera.
 
Karierę zawodową rozpoczął w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie S.A., gdzie w latach 1973 – 1978 był zatrudniony jako Elektromonter Urządzeń i Aparatury Trakcji Elektrycznej. W latach 1978 – 1979 pracował jako kierowca w Zakładzie Rolno – Przemysłowym „Iglopol” Zakład Transportu oraz w 1979 jako I Elektryk Utrzymania Ruchu w Kombinacie Huty im. Lenina w Krakowie. Następnie w okresie od 1979 – 1996 r. był zatrudniony na stanowisku Montera Sieci Elektrotrakcyjnych w Miejskim Zakładzie Torów Sieci i Podstacji Trakcyjnych. W latach 1997 – 2000 pełnił funkcję Elektryka, Montera Sieci Elektroinstalacyjnych w ZUE S.A.
 
Od 2000 r. jest zatrudniony w ZUE S.A. na stanowisku Kierownika Oddziału Robót Trakcyjnych.
 
Ponadto w okresie ostatnich pięciu lat Bogusław Lipiński pełnił następujące funkcje:
 
2002 – do chwili obecnej ZUE S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
 
2006-2008 PREFTOR S.A. w likwidacji – Członek Rady Nadzorczej

2001-2006 PREFTOR S.A. – Członek Rady Nadzorczej

 

Piotr Korzeniowski

Członek Rady Nadzorczej 

Piotr Korzeniowski po raz pierwszy został powołany do Rady Nadzorczej ZUE S.A. w 2010 roku. Na obecną 3-letnią kadencję został powołany w dniu 6 czerwca 2019 roku. 

Piotr Korzeniowski jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej ZUE S.A. zgodnie z § 13 ust. 3 Statutu Spółki.

Piotr Korzeniowski ukończył Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Prawa i Administracji, uzyskując w 2005 roku tytuł magistra prawa. W latach 2007 – 2011 był zatrudniony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie na stanowisku asystenta, a od 2011 roku do chwili obecnej jest w niej zatrudniony na stanowisku wykładowcy. 

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Ukończył 3,5 letnią aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie (lata 2007–2011), zdał egzamin radcowski (2011), a następnie po złożeniu ślubowania został wpisany na listę radców prawnych (nr wpisu KR-1986). Prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego.

Ponadto, w okresie ostatnich pięciu lat, Piotr Korzeniowski pełnił następujące funkcje:

18.10.2017 – do chwili obecnej – członek Komitetu Audytu ZUE S.A. 

 

Michał Lis

Członek Rady Nadzorczej 

Michał Lis po raz pierwszy został powołany do Rady Nadzorczej ZUE S.A. w 2012 roku. Na obecną 3- letnią kadencję został powołany w dniu 6 czerwca 2019 roku.

Michał Lis posiada wykształcenie wyższe zawodowe (tytuł licencjata). Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Posiada tytuł technika elektronika, który uzyskał w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie.

Karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku jako Stażysta – Elektryk w ZUE S.A. Następnie w latach 2003 – 2006 pełnił w Spółce funkcję Elektromontera a w latach 2006 – 2012 funkcję Mistrza Oddziału Utrzymania Torów.

Od 2012 do 2013 roku był zatrudniony na stanowisku P.O. Kierownika Oddziału Utrzymania Torów.
Od 2013 pełni funkcję Kierownika Oddziału Utrzymania Oświetlenia. Od 2019 pełni funkcję zastępcy dyrektora Zakładu Utrzymania Infrastruktury oraz kierownika Oddziału Utrzymania Oświetlenia.

Ponadto, w okresie ostatnich pięciu lat Michał Lis pełnił następujące funkcje:

2011 - 2013 - Prodeck Spółka z o.o. z siedzibą w Wieliczce - Wspólnik

2009 – 2011 Prodeck Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce – Członek Zarządu.

Realizacja: Agencja WMC