Rada Nadzorcza

Mariusz Szubra

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Szubra jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Po raz pierwszy został powołany do Rady Nadzorczej w 2010 roku. Na obecną 3-letnią kadencję został powołany w dniu 25 maja 2016 roku.

Mariusz Szubra jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej ZUE S.A. zgodnie z § 13 ust. 3 Statutu Spółki.

Pan Mariusz Szubra posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, uzyskując w 1991 r. tytuł magistra ekonomii. Ponadto od 1995 r. posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i z udziałem Skarbu Państwa (nr rejestru: 2176/95). Ukończył w 2007 r. także kurs „Zarządzania Projektami – wiedza z obszaru nowoczesnego zarządzania” i zdał egzamin certyfikujący na Praktyka Zarządzania Projektami organizacji IPMA (International Project Management Association).


Opis przebiegu pracy zawodowej:

Karierę zawodową rozpoczął w 1990r. jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katerze Ekonometrii, Zakładzie Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie pracował do 2002r.  W latach 1996 – 1997 pełnił funkcję Analityka Oceny Ryzyka Kredytowego w krakowskim oddziale Big Banku S.A.. W 1997 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Finansowych w Agencji Rozwoju Miasta S.A. a następnie funkcję Wiceprezesa Zarządu, którą pełnił do roku 2002. W 2001 roku pełnił również funkcję Prezesa Zarządu w Miejskim Zakładzie Torów Sieci i Podstacji Trakcyjnych sp. z o.o. W roku 2003 objął funkcję Prezesa Zarządu Vita Medical Instytut Stomatologii sp. z o.o. oraz Inwest – Eco – Konsulting sp. z o.o. którą pełnił odpowiednio do 2004 i 2007 roku. Od 2003 do 2014 pełnił funkcję Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowa LIPSKA w upadłości.

Do chwili obecnej Mariusz Szubra pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu International Management Services sp. z o.o. (od 2002 r.), Prezesa Zarządu Euro Innopark sp. z o.o. (od 2011 r.) oraz Pełnomocnika Zarządu ds. Modelowania Finansowego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. (od 2011 r. – wcześniej od 2009r. Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych). 

Pan Mariusz Szubra nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź́ w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto Mariusz Szubra pełnił następujące funkcje:

Od 2017 – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie – Członek Rady Nadzorczej

2012 – do chwili obecnej - ZUE S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2014 – 2017 – Zakład Usług Specjalistycznych MPWiK sp. z o.o.(od 1 września 2014r. w likwidacji) – Członek Rady Nadzorczej

2014 – 2017 - Jałowcowa Góra sp. z o.o. – Sekretarz Rady Nadzorczej

2010 – 2012 – ZUE S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

2007 – 2007 – Polska Agencja Prasowa S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2004 – 2006 – Zakład Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Gdańsku – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

2001 – 2003 – Miejski klub Sportowy CRACOVIA S.S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

2000 – 2001 – Miejski Zakład Torów, Sieci i Podstacji Trakcyjnych sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej

1998 – 1999 – Zajezdnia Św. Wawrzyńca sp. z o.o – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Barbara Nowak

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Do Rady Nadzorczej została powołana w dniu 6 czerwca 2017 roku. Absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie na Wydziale Technologii Żywności oraz studiów podyplomowych z zakresu marketingu sprzedaży.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1981 roku w ZPC Wawel, gdzie pracowała do 1986 roku. Następnie przez rok zatrudniona była w Zespole Szkół Spożywczych w Krakowie jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. W 1987 roku rozpoczęła pracę w Polskich Zakładach Zbożowych w Krakowie S.A. na stanowisku głównego specjalisty ds. kontroli jakości.

W latach 1996–2002 związana była z Zakładem Urządzeń Energoelektronicznych Radiotech.
Od 2002 roku tj. od przekształcenia ZUE Radiotech w Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A. (poprzednik ZUE S.A.) do 2013 roku była dyrektorem finansowym. W latach 2006–2008 pełniła funkcję likwidatora spółki PREFTOR S.A.
Od 2013 roku pełni funkcję dyrektora zarządzającego w ZUE S.A. a od 2002 roku do czerwca 2017 roku sprawowała funkcję prokurenta ZUE S.A.

Barbara Nowak jest żoną Wiesława Nowaka pełniącego funkcję prezesa zarządu, dyrektora generalnego będącego akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi 62,53% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZUE S.A.


Barbara Nowak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź́ w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Barbara Nowak nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
 

 Bogusław Lipiński

Członek Rady Nadzorczej

Bogusław Lipiński jest Członkiem Rady Nadzorczej. Po raz pierwszy został powołany do Rady Nadzorczej w 2002 roku. Na obecną 3-letnią kadencję został powołany w dniu 25 maja 2016 roku.
 
Bogusław Lipiński posiada wykształcenie zawodowe. Jest absolwentem Przyzakładowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej MPK w Krakowie. Posiada zawód elektromontera.
 
Karierę zawodową rozpoczął w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie S.A., gdzie w latach 1973 – 1978 był zatrudniony jako Elektromonter Urządzeń i Aparatury Trakcji Elektrycznej. W latach 1978 – 1979 pracował jako kierowca w Zakładzie Rolno – Przemysłowym „Iglopol” Zakład Transportu oraz w 1979 jako I Elektryk Utrzymania Ruchu w Kombinacie Huty im. Lenina w Krakowie. Następnie w okresie od 1979 – 1996 r. był zatrudniony na stanowisku Montera Sieci Elektrotrakcyjnych w Miejskim Zakładzie Torów Sieci i Podstacji Trakcyjnych. W latach 1997 – 2000 pełnił funkcję Elektryka, Montera Sieci Elektroinstalacyjnych w ZUE S.A.
 
Od 2000 r. jest zatrudniony w ZUE S.A. na stanowisku Kierownika Oddziału Robót Trakcyjnych.
 
Ponadto w okresie ostatnich pięciu lat Bogusław Lipiński pełnił następujące funkcje:
 
2002 – do chwili obecnej ZUE S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
 
2006-2008 PREFTOR S.A. w likwidacji – Członek Rady Nadzorczej

2001-2006 PREFTOR S.A. – Członek Rady Nadzorczej

 

Piotr Korzeniowski

Członek Rady Nadzorczej 

Piotr Korzeniowski jest Członkiem Rady Nadzorczej. Po raz pierwszy został powołany do Rady Nadzorczej w 2010 roku. Na obecną 3-letnią kadencję został powołany w dniu 25 maja 2016 roku.
 
Piotr Korzeniowski jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej ZUE S.A. zgodnie z § 13 ust. 3 Statutu Spółki.
 
Piotr Korzeniowski ukończył Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Prawa i Administracji, uzyskując w 2005 roku tytuł magistra prawa. Od 2005 roku jest studentem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2007 – 2011 był zatrudniony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie na stanowisku asystenta, a od 2011 roku do chwili obecnej jest w niej zatrudniony na stanowisku wykładowcy. W 2011 roku po zdaniu egzaminu radcowskiego został wpisany na listę radców prawnych.
 
Ponadto, w okresie ostatnich pięciu lat, Piotr Korzeniowski pełnił następujące funkcje:
 
2010 – do chwili obecnej – członek Rady Nadzorczej ZUE S.A. 
 
 

Michał Lis

Członek Rady Nadzorczej 

Michał Lis jest Członkiem Rady Nadzorczej. Po raz pierwszy został powołany do Rady Nadzorczej w 2012 roku. Na obecną 3-letnią kadencję został powołany w dniu 25 maja 2016 roku.
 
Michał Lis posiada wykształcenie wyższe zawodowe (tytuł licencjata). Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Posiada tytuł technika elektronika, który uzyskał w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie.
 
Karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku jako Stażysta – Elektryk w ZUE S.A. Następnie w latach 2003 – 2006 pełnił w Spółce funkcję Elektromontera a w latach 2006 – 2012 funkcję Mistrza Oddziału Utrzymania Torów.
 
Od 2012 do 2013 roku był zatrudniony na stanowisku P.O. Kierownika Oddziału Utrzymania Torów.
Od 2013 pełni funkcję Kierownika Oddziału Utrzymania Oświetlenia.
 
Ponadto, w okresie ostatnich pięciu lat Michał Lis pełnił następujące funkcje:
 
2011 - 2013 - Prodeck Spółka z o.o. z siedzibą w Wieliczce - Wspólnik
 
2009 – 2011 Prodeck Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce – Członek Zarządu

Realizacja: Agencja WMC