Strategia rozwoju

Cele strategiczne Grupy ZUE skierowane są na:

•    utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury miejskiej,

•    wzmocnienie pozycji na rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury kolejowej,

•    rozwój usług budownictwa energetycznego w zakresie modernizacji linii energetycznych (niskich, średnich

i wysokich napięć),

•    wzmocnienie udziału w rynku projektowania układów komunikacyjnych,

•    rozwój działalności handlowej na rynku dystrybucji i produkcji materiałów torowych.

Głównym celem strategicznym na lata 2022 - 2024 jest maksymalne wykorzystanie obecnej perspektywy unijnej

w realizowanych zakresach działalności.

Zarząd Emitenta będzie starał się konsekwentnie, w okresie krótko i długoterminowym, geograficznie dywersyfikować prowadzoną działalność poprzez pozyskiwanie zagranicznych rynków usług i dostaw.

W okresie długoterminowym, nadrzędnym celem jest poszerzenie oferty o usługi serwisowe i utrzymaniowe infrastruktury miejskiej i kolejowej.

 

Realizacja: Agencja WMC