Realizacje

BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ ŁĄCZĄCEJ UL. BROŻKA ORAZ KAMPUS UJ W KRAKOWIE WRAZ Z SYSTEMEM STEROWANIA RUCHEM I NADZORU

Inwestor: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Wykonawca: Konsorcjum – ZUE S.A. – Lider

Termin realizacji: 18.11.2010 - 18.11.2012

Wartość kontraktu: 159 646 430,06 PLN

Galeria:

Realizacja: Agencja WMC