Realizacje

„PRZEBUDOWA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO W CIĄGU UL. JANA PAWŁA II OD PLACU CENTRALNEGO DO UL. PTASZYCKIEGO I OD UL. PTASZYCKIEGO DO UL. BARDOSA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI TRAKCYJNEJ, ODWODNIENIEM, PRZEBUDOWĄ KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA TOROWISK TRAMWAJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”

Inwestor: Gmina Miejska Kraków

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 06.09.2021 - 06.07.2022

Wartość kontraktu: 33 400 000,00 PLN

Realizacja: Agencja WMC