Realizacje

BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ Z CENTRUM MIASTA DO DWORCA KOLEJOWEGO BYDGOSZCZ GŁÓWNA Z ROZBUDOWĄ ULIC MARSZAŁKA FOCHA, NARUSZEWICZA, DWORCOWEJ I ZYGMUNTA AUGUSTA W BYDGOSZCZY

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Wykonawca: Konsorcjum – ZUE S.A. – Lider

Termin realizacji: 23.08.2010 - 23.11.2012

Wartość kontraktu: 70 344 877,34 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

Celem przedsięwzięcia była integracja środków transportu zbiorowego poprzez budowę nowej linii tramwajowej wraz z przeprawą mostową łączącą dworzec kolejowy Bydgoszcz Główna (po 22 latach), z istniejącą siecią tramwajową, co ma odciążyć układ komunikacyjny w rejonie śródmieścia i centrum miasta oraz pozwolić na szybsze połączenie transportem zbiorowym z dworcem kolejowym.

 

Realizacja: Agencja WMC