Realizacje

BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ POZNAŃSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU PST DO DWORCA ZACHODNIEGO W POZNANIU

Inwestor: Miasto Poznań, reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 30.08.2011 - 30.08.2013

Wartość kontraktu: 131 068 222,00 PLN

Galeria:

Cele kontraktu:

Celem przedsięwzięcia była budowa nowego odcinka linii PST do Dworca Zachodniego w ramach rozbudowy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju

Charakterystyka kontraktu:

Roboty torowe:

 • budowa nowej linii tramwajowej dł. 4 490 m poj. toru (w konstrukcji bezpodsypkowej i tłuczniowej)
 • montaż 12 kpl. rozjazdów (w konstrukcji bezpodsypkowej i tłuczniowej)
 • montaż 6 szt. smarownic

Roboty drogowe:

 • remont ul. Zachodniej – wykonanie nawierzchni chodników i jezdni z kostki kamiennej
 • wykonanie drogi technicznej z betonowej kostki brukowej
 • wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego
 • przebudowa oświetlenia ulicznego
 • przebudowa kanalizacji deszczowej

Sieć trakcyjna:

 • montaż sieci trakcyjnej – 4 200 mb.
 • sterowanie i ogrzewanie zwrotnic

Roboty inżynieryjne:

 • budowa przejścia podziemnego z częścią sanitarną przystanku PST przy Dworcu Zachodnim o pow. 1 006 m2

Roboty kubaturowe:

 • budowa zadaszenia platform przystankowych o konstrukcji stalowej z przykryciem szklanym o łącznej pow. 2 740 m2
 • dostawa i montaż wind – 4 szt.
 • dostawa i montaż schodów ruchomych – 6 szt.

 Roboty odwodnieniowe:

 • wykonanie zbiorników retencyjnych i przepompowni
 • systemy informacji pasażerskiej
 • zieleń przyuliczna

Realizacja: Agencja WMC