Realizacje

UTRZYMANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO I ILUMINACJI OBIEKTÓW GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Z PODZIAŁEM NA 4 REJONY

Inwestor: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 22.09.2017 - 22.09.2021

Wartość kontraktu: 20 000 000,00 PLN

Realizacja: Agencja WMC