Realizacje

„KONSERWACJA TORÓW I ZWROTNIC TRAMWAJOWYCH WE WROCŁAWIU W REJONIE B.”

Inwestor: Gmina Wrocław – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp.z o.o.

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 03.02.2021 - 31.12.2023

Wartość kontraktu: 22 800 000,00 PLN

Realizacja: Agencja WMC