Realizacje

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT DLA ZADANIA PN. PRZEBUDOWA SIECI TRAKCYJNEJ NA SZLAKACH: IDZIKOWICE –OPOCZNO POŁUDNIE I OPOCZNO POŁUDNIE –OLSZAMOWICE LINII KOLEJOWEJ NR 4 CMK W RAMACH PROJEKTU PN. „MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 4 –CENTRALNA MAGISTRALA KOLEJOWA ETAP II”

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: Konsorcjum - ZUE S.A. - Partner

Termin realizacji: 07.04.2017 - 30.04.2018

Wartość kontraktu: 15 976 347,00 PLN

Galeria:

Realizacja: Agencja WMC