Realizacje

PRZEBUDOWA ULIC NIEMIERZYŃSKIEJ, ARKOŃSKIEJ DO AL. WOJSKA POLSKIEGO - ETAP I I II

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin

Wykonawca: ZUE S.A. - członek konsorcjum

Termin realizacji: 22.12.2010 - 22.08.2012

Wartość kontraktu: 52 325 790,12 PLN

Galeria:

Realizacja: Agencja WMC