Realizacje

PRZEBUDOWA TOROWISKA WRAZ Z SIECIĄ TRAKCYJNĄ W WĘŹLE WYSZYŃSKIEGO ORAZ PLACU SZARYCH SZEREGÓW

Inwestor: Gmina Miasta Szczecin

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 04.11.2019 - 27.01.2021

Wartość kontraktu: 44 900 000,00 PLN

Galeria:

Realizacja: Agencja WMC