Realizacje

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH W FORMULE „PROJEKTUJ I BUDUJ” DLA ZADANIA PN. LOT D –PRACE NA LINIACH KOLEJOWYCH NR 131, 542, 739 NA ODCINKU RUSIEC ŁÓDZKI (KM 137,500) –ZDUŃSKA WOLA KARSZNICE (KM 170,212) W RAMACH PROJEKTU: POIIŚ 5.1-14 PN.: „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ C-E 65 NA ODC. CHORZÓW BATORY –TARNOWSKIE GÓRY –KARSZNICE –INOWROCŁAW –BYDGOSZCZ –MAKSYMILIANOWO”(UMOWA)

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 17.09.2019 - 17.02.2023

Wartość kontraktu: 716 700 000,00 PLN

Realizacja: Agencja WMC