Realizacje

UTRZYMANIE, KONSERWACJA I NAPRAWY TOROWISK TRAMWAJOWYCH W KRAKOWIE W LATACH 2019-2022

Inwestor: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2022

Wartość kontraktu: 68 900 000,00 PLN

Galeria:

Realizacja: Agencja WMC