Realizacje

UTRZYMANIE, KONSERWACJA I NAPRAWY INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ W KRAKOWIE

Inwestor: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 01.01.2019 - 30.09.2019

Wartość kontraktu: 20 700 000,00 PLN

Galeria:

Realizacja: Agencja WMC