Realizacje

ZABEZPIECZENIE OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH NA ODCINKU DĘBLIN –LUBLIN W RAMACH PROJEKTU PN.: „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA -DOROHUSK NA ODCINKU WARSZAWA -OTWOCK-DĘBLIN-LUBLIN, ETAP I” NA LINII KOLEJOWEJ NR 7.

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 05.12.2018 - 29.05.2020

Wartość kontraktu: 36 900 000,00 PLN

Galeria:

Realizacja: Agencja WMC