Realizacje

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WCHODZĄCYCH W ZAKRES KONTRAKTU NA ZADANIU PN. „SYSTEM ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GORZOWIE WLKP.” - PRZEBUDOWA TOROWISKA UL. WALCZAKA.

Inwestor: Miasto Gorzów Wlk. - Urząd Miasta

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 27.12.2017 - 30.07.2018

Wartość kontraktu: 18 421 157,72 PLN

Realizacja: Agencja WMC