Realizacje

PRZEBUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ NA ODCINKU OD OS. LECHA DO RONDA ŻEGRZE (ODCINEK II)

Inwestor: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w imieniu Miasta Poznań

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 17.07.2018 - 17.11.2019

Wartość kontraktu: 101 500 000,00 PLN

Galeria:

 

Realizacja: Agencja WMC