Realizacje

„BUDOWA TĘŻNI WRAZ Z KOMORĄ SOLNĄ W BOCHNI” REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ 6 DZIEDZICTWO REGIONALNE DZIAŁANIE 6.3 ROZWÓJ WEWNĘTRZNYCH POTENCJAŁÓW REGIONU PODDZIAŁANIE 6.3.1 ROZWÓJ LOKALNYCH ZASOBÓW SUBREGIONÓW – SPR.

Inwestor: Gmina Miasta Bochnia

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 04.06.2018 - 30.12.2019

Wartość kontraktu: 7 779 750,00 PLN

Galeria:

 

Realizacja: Agencja WMC