Realizacje

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT DLA ZADANIA NR 1 PN.: „PRACE NA ODCINKU LINII KOLEJOWEJ NR 99 CHABÓWKA - ZAKOPANE” ORAZ DLA ZADANIA NR 2 PN.: „BUDOWA ŁĄCZNICY W CHABÓWCE W CIĄGU LINII KOLEJOWYCH NR 98 SUCHA BESKIDZKA – CHABÓWKA I NR 99 CHABÓWKA - ZAKOPANE”.

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 19.03.2018 - 31.12.2023

Wartość kontraktu: 406 000 000,00 PLN

Galeria:

Realizacja: Agencja WMC