Realizacje

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH INWESTYCJI PN. „KATOWICKI SYSTEM ZINTEGROWANYCH WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH – WĘZEŁ ZAWODZIE”.

Inwestor: Miasto Katowice

Wykonawca: Konsorcjum - ZUE S.A. Lider

Termin realizacji: 16.11.2017 - 30.09.2020

Wartość kontraktu: 66 400 000,00 PLN

Galeria:

 

 

Realizacja: Agencja WMC