Realizacje

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT DLA ZADANIA PN. „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 25 NA ODCINKU SKARŻYSKO KAMIENNA - SANDOMIERZ” PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA.

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 25.10.2017 - 31.12.2023

Wartość kontraktu: 465 900 000,00 PLN

Realizacja: Agencja WMC