Realizacje

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 93 TRZEBINIA – ZEBRZYDOWICE NA ODCINKU TRZEBINIA – OŚWIĘCIM (UMOWA).

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 02.10.2017 - 02.06.2021

Wartość kontraktu: 372 800 000,00 PLN

Realizacja: Agencja WMC