Realizacje

PRZEBUDOWA UL. BASZTOWEJ W KRAKOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TOROWISKA TRAMWAJOWEGO, SIECI TRAKCYJNEJ, ODWODNIENIA, OŚWIETLENIA I PRZEBUDOWĄ KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO NA SKRZYŻOWANIU ULIC: BASZTOWA, DŁUGA ORAZ UL. WESTERPLATTE

Inwestor: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Wykonawca: Konsorcjum - ZUE S.A. - Lider

Termin realizacji: 01.06.2017 - 01.12.2017

Wartość kontraktu: 27 159 007,69 PLN

Galeria:

Realizacja: Agencja WMC