Realizacje

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W FORMULE "PROJEKTUJ I BUDUJ", DLA PROJEKTU POIIŚ 5.1-16 "POPRAWA PRZEPUSTOWOŚCI LINII KOLEJOWEJ E 20 NA ODCINKU WARSZAWA - KUTNO, ETAP I: PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 3 NA ODC. WARSZAWA-GRANICA LCS ŁOWICZ"

Inwestor: PKP PLK S.A.

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 21.08.2017 - 19.11.2022

Wartość kontraktu: 112 943 132,60 PLN

Realizacja: Agencja WMC