Realizacje

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT W RAMACH PROJEKTU POIIŚ 5.2 – 4 „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 146 NA ODCINKU WYCZERPY – CHORZEW SIEMKOWICE”

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 06.06.2017 - 31.12.2020

Wartość kontraktu: 214 700 000,00 PLN

Realizacja: Agencja WMC