Realizacje

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W OBSZARZE LCS KUTNO – ODCINEK ŻYCHLIN-BARŁOGI W RAMACH PROJEKTU PN. „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ E20 NA ODCINKU WARSZAWA-POZNAŃ – POZOSTAŁE ROBOTY, ODCINEK SOCHACZEW-SWARZĘDZ”, REALIZOWANEGO W RAMACH UNIJNEGO INSTRUMENTU FINANSOWEGO CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF)

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: Konsorcjum - ZUE S.A.( Lider)

Termin realizacji: 05.04.2017 - 05.10.2020

Wartość kontraktu: 668 800 000,00 PLN

Realizacja: Agencja WMC