Realizacje

ROZBUDOWA ULICY IGOŁOMSKIEJ, DROGI KRAJOWEJ NR 79 – ETAP 2, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W KRAKOWIE

Inwestor: Zakład Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Wykonawca: Koncorcjum - ZUE S.A. - Lider

Termin realizacji: 06.04.2017 - 20.03.2022

Wartość kontraktu: 249 079 861,12 PLN

Galeria:

Realizacja: Agencja WMC