Realizacje

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKUP GRUNTÓW W REJONIE STACJI MEDYKA DLA ZADANIA PN. ,,PRACE INWESTYCYJNE NA PRZEJŚCIU GRANICZNYM MEDYKA - MOŚCISKA II"

Inwestor: Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 04.10.2016 - 20.05.2020

Wartość kontraktu: 61 800 000,00 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

Celem przedsięwzięcia była modernizacja infrastruktury kolejowej, która umożliwia przyjmowanie dłuższych składów towarowych z Ukrainy oraz szybsze odprawianie pociągów. Po zakończeniu prac prędkość pociągów towarowych została podniesiona do 40 km/h (wcześniej 20 km/h).

Realizacja: Agencja WMC