Realizacje

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 95 KRAKÓW MYDLNIKI – PODŁĘŻE NA ODCINKU KOŚCIELNIKI - PODŁĘŻE” REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ E 30 NA ODCINKU KRAKÓW GŁÓWNY TOWAROWY – RUDZICE WRAZ Z DOBUDOWĄ TORÓW LINII AGLOMERACYJNEJ.”

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 28.07.2016 - 15.02.2018

Wartość kontraktu: 32 894 206,45 PLN

Galeria:

Realizacja: Agencja WMC