Realizacje

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 504, ETAP II – BUDOWA TOROWISKA I TRAKCJI TRAMWAJOWEJ W UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO I UL. 12 LUTEGO W ELBLĄGU

Inwestor: Gmina Miasto Elbląg

Wykonawca: ZUE S.A

Termin realizacji: 27.01.2017 - 29.09.2017

Wartość kontraktu: 10 591 803,58 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia miało być połączenie linią tramwajową dzielnic mieszkaniowych położonych na północy Elbląga z południowymi.

 

Realizacja: Agencja WMC