Realizacje

WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU "PRACE NA LINII OBWODOWEJ W WARSZAWIE (ODC. WARSZAWA GOŁĄBKI/WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA GDAŃSKA)"

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: Konsorcjum - ZUE S.A. partner

Termin realizacji: 07.02.2017 - 07.11.2019

Wartość kontraktu: 196 400 000,00 PLN

Galeria:

Realizacja: Agencja WMC