Realizacje

BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ NA TARCHOMIN – ETAP II WRAZ Z UKŁADEM ULIC DROGOWYCH : ŚWIATOWIDA I PROJEKTOWANEJ

Inwestor: TRAMWAJE WARSZAWSKIE Sp. z o.o Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego

Wykonawca: Konsorcjum: ZUE S.A. - Lider

Termin realizacji: 07.06.2016 - 07.02.2017

Wartość kontraktu: 34 688 911,36 PLN

Galeria:

Cele kontraktu:

Celem przedsięwzięcia było przedłużenie trasy tramwajowej odcinka Tarchomin etap I od pętli tramwajowej
Tarchomin Kościelny przy skrzyżowaniu ul.Światowida z ul.Mehofera do okolicy ul.Strumykowej.

 

Realizacja: Agencja WMC