Realizacje

PRZEBUDOWA DROGI ORAZ TOROWISKA TRAMWAJOWEGO W CIĄGU UL. MICKIEWICZA NA ODCINKU OD UL. BRZOZOWSKIEGO DO UL. SOMOSIERRY W SZCZECINIE

Inwestor: Gmina Miasta Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 19.05.2016 - 30.10.2016

Wartość kontraktu: 9 753 512,27 PLN

Galeria:

Cele kontraktu:

Celem realizacji jest całkowita przebudowa układu komunikacyjnego u zbiegu ulic Mickiewicza-Żołnierskiej, Reduty Ordona i Wernyhory. To wąskie gardło zostanie zastąpione nowym rondem o średnicy 22 metrów wraz z jezdnią dwupasmową o szerokości 10 m.

 

Realizacja: Agencja WMC