Realizacje

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA LINII KOLEJOWEJ KRAKÓW – MEDYKA – GRANICA PAŃSTWA NA ODCINKU BIADOLINY – TARNÓW W KM 61.300 – 80.200 W RAMACH PROJEKTU „ MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E30/C-E30, ODCINEK KRAKÓW – RZESZÓW ,ETAP III”. PRZETARG 1.3 - UMOWA NR 90/132/284/00/11024955/10/I/I

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: Konsorcjum - ZUE S.A. - Partner

Termin realizacji: 10.11.2010 - 24.05.2018

Galeria:

Realizacja: Agencja WMC