Realizacje

MODERNIZACJA LINII NR 20 W OBRĘBIE STACJI PKP WARSZAWA GDAŃSKA W POWIĄZANIU Z LINIĄ E65 I STACJĄ METRA A17 DWORZEC GDAŃSKI ETAP II W RAMACH PROJEKTU NA LINII OBWODOWEJ W WARSZAWIE (ODCINEK WARSZAWA GOŁĄBKI / WARSZAWA ZACHODNIA – WARSZAWA GDAŃSKA)

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: Konsorcjum - ZUE S.A. - Partner

Termin realizacji: 12.06.2015 - 26.09.2016

Wartość kontraktu: 53 122 187,10 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

Celem kontraktu było:

  • uzyskanie możliwie najbardziej prostego i przejrzystego układu torowego, pozwalającego na pełne rozdzielenie ruchu osobowego od towarowego z równoczesnym uzyskaniem możliwości prowadzenia ruchu po torach głównych zasadniczych z szybkością 80 km/h dla ruchu osobowego i 60 km/h dla ruchu towarowego
  • skomunikowanie sieci kolejowej z komunikacją miejską,
  • dostosowanie stacji do obsługi osób o ograniczonej sprawności ruchowej,

Realizacja: Agencja WMC