Realizacje

BUDOWA IKD KOSZYCE, NAMIESTIE MARATONU MIERU- STANICE NAMIESTIE

Inwestor: Miasto Koszyce - Słowacja

Wykonawca: Konsorcjum - ZUE S.A. - Partner

Termin realizacji: 31.07.2014 - 25.10.2015

Wartość kontraktu: 47 120 498,59 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

Nadrzędnym celem inwestycji była modernizacja linii tramwajowej przebiegającej przez zabytkowe centrum miasta Koszyce.

Realizacja: Agencja WMC