Realizacje

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 274 WROCŁAW-ZGORZELEC NA ODCINKU WROCŁAW-JELENIA GÓRA” -MODERNIZACJA NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI, PODG. SMOLEC, TOR NR 1 SZLAK SMOLEC-KĄTY WROCŁAWSKIE, TOR NR 1 SZLAK KĄTY WROCŁAWSKIE – MIETKÓW, ORAZ TOR NR 3 W STACJI BOGUSZÓW GORCE ZACHÓD

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 21.03.2014 - 04.11.2015

Wartość kontraktu: 52 196 833,50 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

Celem przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie linii 274 na przedmiotowych odcinkach  do standardów technicznych pozwalających na jazdę z prędkością konstrukcyjną: 120 km/h i nacisku 221 kN (dla toru nr 2 podg.Smolec i toru nr 1 szlaku Smolec - Kąty Wrocławskie), 130 km/h i nacisku 221 kN (dla toru nr 1 i 2 szlaku Kąty Wrocławskie - Mietków), 40 km/h i nacisku 211 kN (dla toru nr 3 stacji Boguszów Gorce Zachód).

Realizacja: Agencja WMC