Realizacje

REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 137 NA ODCINKU KATOWICE – CHORZÓW BATORY W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „REWITALIZACJA LINII KOLEJOWYCH NR 134, 137 I 138 NA ODCINKU GLIWICE ŁABĘDY – KATOWICE – SOSNOWIEC JĘZOR

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 27.03.2015 - 30.11.2015

Wartość kontraktu: 52 274 646,99 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

Celem przedsięwzięcia było przywrócenie prędkości rozkładowej nie mniejszej niż  V=100 km/h na linii kolejowej 137, wraz z poprawą przepustowości i bezpieczeństwa.

Realizacja: Agencja WMC